23 dic 2010

Vista dende o Alto do CoutoA aldea no centro da foto é "Parada" a terra de Uxio Novo Neira, e á dereita "Moreda" desde onde parte unha das rutas máis coñecidas do Courel, "A ruta da devesa da Rogueira"

La aldea en el centro de la foto es "Parada" la tierra de Uxio Novo Neira, y a la derecha "Moreda" desde donde parte una de las rutas más conocidas del Courel, "La ruta de la devesa de la Rogueira"

22 dic 2010

De pastoreo


E alí estaba mentres o seu rabaño descansaba á sombra dos castiñeiros.

Y allí estaba mientras su rebaño descansaba a la sombra de los castaños.

19 dic 2010

Nubes


Pasando por Folgoso de camiño a Vilar apareceron estas nubes fantasmagóricas.

Pasando por Folgoso de camino a Vilar aparecieron estas nubes fantasmagóricas.

Dianthus hyssopifolius L.                                                            Dianthus hyssopifolius L.
Comunmente chamada clavelina ou caravel silvestre.
 É frecuente observala en prados, roquedos e herbais. 
Localización: Devesa da Rogueira.

Dianthus hyssopifolius L.
Comunmente llamada clavelina o clavel silvestre.
Es frecuente observarla en prados, roquedos y herbazales.
Localización: Devesa da Rogueira


A pé por Visuña


A parroquia de Visuña é un precioso recuncho no que hai de todo un pouco,
 soutos de castiñeiros que xa non teñen abrigo porque é outono, ríos que asolagan prados, muíños abandonados, rabaños de cabras, vacas, ovellas, peculiares casas construídas a partir da roca na ladeira dunha pequena montaña...... e para facer a apócema perfecta, as súas xentes que establecen conversación contigo nada máis chegar

La parroquia de Visuña es un precioso rincón en el que hay de todo un poco,
bosques de castaños que ya no tienen abrigo porque es otoño, ríos que anegan prados, molinos abandonados, rebaños de cabras, vacas, ovejas, peculiares casas construidas a partir de la roca en la ladera de una pequeña montaña...... y para hacer la pócima perfecta, sus gentes que entablan conversación contigo nada más llegar.

8 dic 2010

Fervenza en fronte Campodola


As abondosas choivas forman sorprendentes fervenzas, 
esta localizábase en fronte ao pregamento de Campodola

Las abundantes lluvias crean llamativas cascadas, esta estaba situada
en frente el plegamiento de Campodola.

7 dic 2010

Outono en Seceda6 dic 2010

Devesa da RogueiraNon fan falta as palabras cando alí te atopas,
máis cando volves falas aos catro ventos da beleza daquel lugar.
Lugar para recordar, para non esquecer.

Sobran las palabras cuando allí te encuentras,
sin embargo cuando regresas divulgas a los cuatro vientos la belleza de aquel lugar.
Lugar para recordar, para no olvidar.

4 dic 2010

Lareira típica do Courel


Na miña primeira viaxe ao Courel tiven a sorte de ver como era unha lareira típica da Serra.
Ademáis da lareira, na sala había unha "Cacheira" un tambor circular con furados, onde se 
asan as castañas e tamén unha "Artesa" na que se gardan produtos a conservar.

En mi primer viaje al Courel  tuve la suerte de ver como era una chimenea típica de la Sierra.
 Además de la chimenea, en la estancia había una "Cacheira" un tambor circular con agujeros, donde se asan las castañas y una "Artesa" en la que se guardan productos a conservar.

30 nov 2010

Final da ruta

Regresando da ruta da Devesa da Rogueira,
 chegando ao punto de partida no Alto do Couto.

De regreso de la ruta de la Devesa de la Rogueira
llegando al punto de partida en el Alto del Couto.

29 nov 2010

Montañas no val do Lóuzara

Val do Lóuzara
Valle de Lóuzara

28 nov 2010

A esencia do souto


3 nov 2010

Na procura do karst


Dende a carretera que leva a Mercurín tentando buscar o sendeiro
para adentrarnos no Val das Mouras, unha paraxe de gran valor xeolóxico polas súas
formacións kársticas.

Desde la carretera que lleva a Mercurín intentando buscar el sendero
para adentrarnos en el Val das Mouras, un paraje de gran valor geológico por sus
formaciones kársticas
 

6 feb 2010

A Serra do Courel


A Serra do Courel, é unha cordilleira montañosa localizada no sudeste da provincia de Lugo na Comunidade autónoma de Galicia-España.
Limítrofe coas provincias de León e Ourense é a maior reserva natural de Galicia incluída na Rede Natura 2000 e declarada no mes de abril do ano 2019 Xeoparque Mundial da UNESCO "Montañas do Courel". Ten unha extensión de 21.020 hectáreas con variacións de altitude que van desde os 400 mts aos 1.643 mts do pico Formigueiros.


Unha das paraxes máis emblemáticas da Serra do Courel é a Lagoa glaciar da Lucenza situada a 1440 mts de altitude e cunha idade de 17.390 anos segundo o método do carbono 14


A principal arteria fluvial da Serra do Courel é o Lor que xunto a varios afluentes forman profundos vales con diferentes ecosistemas creando así a reserva botánica máis importante de Galicia.
Destacables son as devesas, bosques de tipo atlántico orientadas ao norte, no Courel quedan poucas e están en ladeiras moi empinadas e húmidas.
Cabe mencionar a Devesa de Romeor, a de Paderne e a máis coñecida a Devesa da Rogueira cunha extensión de 3kms cadrados, sendo esta a xoia ecolóxica da serra.
O centro da Devesa da Rogueira é un bosque pechado e sombrío de gran valor onde poden verse faias, teixos, serbales, bidueiros, carballos, acivros...ademais de dar acubillo a corzos, gatos monteses, martas etc pero O Courel posúe ademais unha variada fauna con máis de 170 especies de vertebrados como raposos, lobos, xabaríns, teixugos, osos etc
Predominan tamén na serra abundantes bosques de castiñeiros ao redor das aldeas así como monte baixo, brezales, piornales e en altitudes medias carballos, bidueiros e algunhas faias.


En patrimonio cultural hai testemuños prehistóricos como os Castros da Torre, de Vilar, de Brío, de Miraz, de Cido, de Megoxe, de Vilamor entre os máis destacados.
Da época romana cabe destacar os asentamentos relacionados coa extracción aurífera como a mina da Toca en Seoane e a de Torubio Oeste en Esperante, os achados atopados no Monte Cido e citar tamén o túnel acueduto de 50 mts de lonxitude en Romeor para abastecer de auga as explotacións auríferas de Millares e Torubio Oeste.
Da época medieval aínda subsisten ruínas de fortalezas como o castelo de Carbedo en Esperante.
Como patrimonio etnográfico destacar albarizas, construcións ao descuberto de forma oval e altos muros coa finalidade de protexer as colmeas dos animais. Estas maiormente localízanse nas ladeiras das montañas onde inciden os raios de sol.
Son tamén de gran importancia as fontes e lavadoiros en todas as aldeas da serra.
As ferrerías máis destacables a Ferrería Locay en Seoane en perfecto estado e lembrar a de Lousadela aínda que desta só queda o recordo.


Sendo Folgoso do Courel o seu concello este o forman nove parroquias cun censo duns 1.100 veciños repartidos entre as seguintes aldeas:


Parroquia de Vilamor (San Vicente) fórmana as aldeas do Carballal, Mazo Santigoso, Castro Portela, Froxán, Vilar, Vilamor, Vidallón e A Campa


Parroquia de Folgoso (Sta Mariña) fórmana as aldeas de Ferreirós de Abaixo, Ferreirós de Arriba, Sobredo, Eiriz, Sta Eufemia, A Pendella, Valdomir, Folgoso e O Touzón


Parroquia de Seceda (San Silvestre) fórmana as aldeas de Lousadela, Cortes e Seceda


Parroquia de Seoane (San Juan) fórmana as aldeas de Ferrería Vella, Ferrería de Seoane, Mercurín, Seoane, Parada, Moreda e Piñeira


Parroquia de Esperante ( San Pedro) fórmana as aldeas Romeor, Mostad, Campelo, Castro de Romeor, Millares, O Carbedo e Esperante


Parroquia de Noceda ( San Pedro) fórmana Teixeira, Vilela e Noceda


Parroquia de Visuña ( Sta Eufemia) fórmana Céramo e Visuña


Parroquia de Meiraos (Sta María) fórmana Paderne, Meiraos, O Mazo, Miraz, Pedrafita e Villasibil


Parroquia de Hórreos (San Pedro) fórmana Ferramulín e HórreosSIERRA DEL COUREL


La Sierra del Courel, es una cordillera montañosa localizada en el sureste de la provincia de Lugo en la Comunidad autónoma de Galicia-España. Limítrofe con las provincias de León y Ourense es la mayor reserva natural de Galicia incluida en la Red Natura 2000 y declarada en el mes de abril del año 2019 Geoparque Mundial de la UNESCO "Montañas do Courel". Tiene una extensión de 21.020 hectáreas con variaciones de altitud que van desde los 400 mts a los 1.643mts del pico Formigueiros.

Uno de los parajes más emblemáticos de la Sierra de O Courel es la Laguna glaciar de la Lucenza situada a 1440 mts de altitud y con una edad de 17.390 años según el método del carbono 14

La principal arteria fluvial de la Sierra del Courel es el Lor que junto a varios afluentes forman profundos valles con diferentes ecosistemas creando así la reserva botánica más importante de Galicia. Destacables son las devesas, bosques de tipo atlántico orientadas al norte, en O Courel quedan pocas y están en laderas muy empinadas y húmedas. Cabe mencionar la Devesa de Romeor, la de Paderne y la más conocida la Devesa da Rogueira con una extensión de 3kms cuadrados, siendo esta la joya ecológica de la sierra. El centro de la Devesa da Rogueira es un bosque cerrado y sombrío de gran valor donde pueden verse hayas, tejos, serbales, abedules, robles, acebos...además de dar cobijo a corzos, gatos monteses, martas etc pero O Courel posee además una variada fauna con más de 170 especies de vertebrados como zorros, lobos, jabalíes, tejones, osos etc

Predominan también en la sierra abundantes bosques de castaños alrededor de las aldeas así como monte bajo, brezales, piornales y en altitudes medias robles, abedules y algunas hayas.

En patrimonio cultural hay testimonios prehistóricos como los Castros de A Torre, de Vilar, de Brío, de Miraz, de Cido, de Megoxe, de Vilamor entre los más destacados. De la época romana cabe destacar los asentamientos relacionados con la extracción aurífera como la mina de A Toca en Seoane y la de Torubio Oeste en Esperante, los hallazgos encontrados en el Monte Cido y citar también el túnel acueducto de 50 mts de longitud en Romeor para abastecer de agua las explotaciones auríferas de Millares y Torubio Oeste. De la época medieval todavía subsisten ruinas de fortalezas como el castillo de Carbedo en Esperante.

Como patrimonio etnográfico destacar albarizas, construcciones a cielo abierto de forma oval y altos muros con la finalidad de proteger las colmenas de los animales. Estas mayormente se localizan en las laderas de las montañas donde inciden los rayos de sol. Son también de gran importancia las fuentes y lavaderos en todas las aldeas de la sierra. Las herrerías más destacables la Herrería Locay en Seoane en perfecto estado y recordar la de Lousadela aunque de esta solo queda el recuerdo.

Siendo Folgoso do Courel su ayuntamiento este lo forman nueve parroquias con un censo de unos 1.100 vecinos repartidos entre las siguientes aldeas:

Parroquia de Vilamor (San Vicente) la forman las aldeas de O Carballal, Mazo Santigoso, Castro Portela, Froxán, Vilar, Vilamor, Vidallón y A Campa

Parroquia de Folgoso (Sta Marina) la forman las aldeas de Ferreirós de Abaixo, Ferreirós de Arriba, Sobredo, Eiriz, Sta Eufemia, A Pendella, Valdomir, Folgoso y O Touzón

Parroquia de Seceda (San Silvestre) la forman las aldeas de Lousadela, Cortes y Seceda

Parroquia de Seoane (San Juan) la forman las aldeas de Ferrería Vella, Ferrería de Seoane, Mercurín, Seoane, Parada, Moreda y Piñeira

Parroquia de Esperante ( San Pedro) la forman las aldeas Romeor, Mostad, Campelo, Castro de Romeor, Millares, O Carbedo y Esperante

Parroquia de Noceda ( San Pedro) la forman Teixeira, Vilela y Noceda

Parroquia de Visuña ( Sta Eufemia) la forman Céramo y Visuña

Parroquia de Meiraos (Sta María) la forman Paderne, Meiraos, O Mazo, Miraz, Pedrafita y Villasibil

Parroquia de Hórreos (San Pedro) la forman Ferramulín y Hórreos
5 feb 2010

Sobre min

Gelis López
Fene/ A Coruña/EspañaO meu interese pola fotografía xorde fai xa uns cantos anos cando recibo como agasallo a miña primeira cámara fotográfica compacta.

A miña inquedanza pola fotografía lévame a querer aprender, é a partires de ahí cando vou adquirindo coñecementos, participando en talleres e cursos formativos, non obstante cando realmente comeza a apaixoarme este marabilloso mundo fotográfico é coa chegada da fotografía dixital.

Non perseguindo un estilo único todas as disciplinas fotográficas me parecen moi interesantes.

....Cámara na man, o 12 de novembro de 2005 invitada por dous grandes amigos viaxo por primeira vez á Serra do Courel,  nesa primeira visita tivemos un xélido día no que unha incesante choiva decidiu acompañarnos todo o tempo que durou a nosa viaxe. Seceda foi o noso destino e un alpendre o noso acubillo para xantar, ainda a pesar das inclemencias do tempo, esa viaxe marcou un antes e un despois... namoreime para sempre destas marabillosas terras que hoxe son o meu rincón preferido.

A cercanía das súas xentes, as súas coloridas paisaxes, a súa rica gastronomía e as súas entretidas festas, os seus extensos soutos de castiñeiros, os ríos, a abondante flora, a tranquilidade, o aire que se respira.... fixeron que as miñas viaxes eiqui se multiplicasen cada ano, sobretodo na primavera e no outono.

A miña compañeira de fatigas sempre vai conmigo e ainda que ás veces as condicións de luz non sexan as mellores para fotografiar o que levo en mente, teño feitas moitas fotos que me serven para recordar o meu paso polo Courel, momentos máxicos que me gustaría perdurasen no tempo, para recordar e non esquecer.

Algúns deses momentos xa están eiquí, outros todavía permanecen no anonimato e algúns a piques de ver a luz, pouco a pouco todos virán a este lugar, o lugar que escollín para conservalos e compartilos con aquelas persoas que teñan as mesmas inquedanzas ca mín.

Quedan moitas fotos por facer, moita ilusión e moitas viaxes a este marabilloso lugar.

Os meus agradecementos a quenes fixeron posible a primeira e cada unha das viaxes ao Courel.

Benvid@s ao meu rincón, si tiveses interés en contactar conmigo podes facelo a este enderezo bosquevilar@gmail.com

Ao meu fillo con agarimo.
Mi interés por la fotografía surge hace ya unos cuantos años cuando recibo como regalo mi primera cámara fotográfica compacta.

Mi inquietud por la fotografía me lleva a querer aprender, y es a partir de ahí cuando he ido adquiriendo conocimientos, participando en talleres y cursos formativos, no obstante cuando realmente empieza a apasionarme este maravilloso mundo fotográfico es con la llegada de la fotografía digital.

No persiguiendo un estilo único todas las disciplinas fotográficas me parecen muy interesantes.

.....Cámara en mano, el 12 de noviembre de 2005 invitada por dos grandes amigos viajo por primera vez a la Sierra de O Courel, en esa primera visita tuvimos un gélido día en el que una incesante lluvia decidió acompañarnos todo el tiempo que duró nuestro viaje. Seceda fue nuestro destino y un alpendre el cobijo para nuestro almuerzo, aún a pesar de las inclemencias del tiempo, ese viaje marcó un antes y un después........ me enamoré para siempre de estas maravillosas tierras que hoy son mi rincón preferido.

La cercanía de sus gentes, sus coloridos paisajes, su rica gastronomía y sus entretenidas fiestas, sus extensos bosques de castaños, los ríos, la abundante flora, la tranquilidad, el aire que se respira.... han hecho que mis viajes aquí se hayan multiplicado cada año, sobre todo en primavera y otoño.

Mi compañera de fatigas siempre va conmigo y aunque a veces las condiciones de luz no sean las óptimas para fotografiar lo que llevo en mente, he hecho muchas fotos que me sirven para recordar mi paso por el Courel, momentos mágicos que me gustaría perdurasen en el tiempo, para recordar y no olvidar.

Algunos de esos momentos ya están aquí, otros todavía permanecen en el anonimato y algunos a punto de ver la luz, poco a poco todos vendrán a este su lugar, el lugar que he escogido para conservarlos y compartirlos con quienes tengan las mismas inquietudes que yo.

Quedan muchas fotos por hacer, mucha ilusión y muchos viajes a este maravilloso lugar.

Mis agradecimientos a quienes han hecho posible el primero y cada uno de mis viajes al Courel.

Bienvenid@ a mi rincón, si tuvieses interés en contactar conmigo puedes hacerlo a este mail bosquevilar@gmail.com

A mi hijo con cariño.