30 nov 2015

Devesa de Paderne


Terra de Caurel, aspra e forte, de inxente beleza... 
Terra brava de lobos e aguias; terra outa de fragas e devesas.
Ánxel Fole
26 nov 2015

Faial de Fonteformosa


Próximo á aldea de Fonteformosa atópase un dos soutos de faias máis destacables de Galicia, o de Fonteformosa. A este tipo de soutos gústalles as zonas húmidas e con orientación ao norte. Entre mesturados poden verse algúns serbales, acivros, carballos... Próximas a este souto están as devesas de Riocereixa e O faro.

Cercano a la aldea de Fonteformosa se encuentra uno de los bosques de hayas más destacables de Galicia, el de Fonteformosa. A este tipo de bosques le gusta las zonas húmedas y con orientación al norte.Entre mezclados pueden verse algunos serbales, acebos, robles...Cercanas a este bosque están las devesas de Riocereixa y O faro.

18 nov 2015

Souto de Vilar
2 nov 2015

Alvariza no Val do Lóuzara


Construídas para preservar as colmeas dos osos, estas construcións ovais e ás veces redondeadas vense salpicadas polas ladeiras das montañas do Courel.

Construidas para preservar las colmenas de los osos, estas construcciones ovales y a veces redondeadas se ven salpicadas por las laderas de las montañas de O Courel.