27 may 2016

Erica arboreaBreixo branco, chamado tamén no Courel Uz branca. 
A súa raíz usábase nos fornos de cal polo seu alto poder calorífico. 
É un arbusto que pode medrar ata os 7 mts. de alto. 
Localización: Alto do Couto

Brezo blanco, llamado también en O Courel Uz blanca.

Su raíz se usaba en los hornos de cal por su alto poder calorífico.
Es un arbusto que puede crecer hasta los 7 mts de alto.


26 may 2016

Erodium glandulosum Geraniceae


Erodium glandulosum Geraniceae, tamén chamado alfinete de roca ou xeranio. 
É moi común velo en zona de chans calizos. 
Localización: Alto do Couto

Erodium glandulosum Geraniceae, también llamado alfiler de roca o geranio.
Es muy común verlo en zona de suelos calizos.


25 may 2016

O Touzón


O Touzón, aldea pertencente á parroquia de Folgoso aínda conserva 
algúns exemplos da arquitectura tradicional da Serra do Courel.

O Touzón aldea perteneciente a la parroquia de Folgoso todavía conserva
algunos ejemplos de la arquitectura tradicional de la Sierra de O Courel

 

Cardamine pratensis L

Cardamine pratensis L, comunmente coñecida como berro dos prados. 
Adoita medrar ata 80 cmts de alto, a súa cor vai desde o rosado ao malva e as súas flores
 agrúpanse en ramalletes. Adoita verse en prados e pasteiros.

Cardamine pratensis L, comunmente conocida como berro de los prados.
Suele crecer hasta 80 cmts de alto, su color va desde el rosado al malva y sus flores 
se agrupan en ramilletes. Suele verse en prados y pastizales.Espiño albar en flor


Localización: Alto do Couto

24 may 2016

"O nino Urbano "


Que pensaredes ao mirar esta xanela? seguramente que non ten nada que ver coas seguintes fotos....pois é o primeiro traballo do artesán da madeira Urbano Arza Sánchez de Folgoso do Courel, fíxoa cando tiña oito anos froito da necesidade. 
Hoxe moi preto dela atópase o seu precioso museo " Maderoteca máxica e poética"con extraordinarias pezas de madeira ás que a algunhas engade a súa poesía. 
Todo o interior da casa é unha obra de arte na que os distintos tipos de madeira de nogueira, castiñeiro, cerdeira,teixo, buxo.... etc adornan cada oco.

Que pensareis al mirar esta ventana? seguramente que no tiene nada que ver con las siguientes fotos....pues es el primer trabajo del artesano de la madera Urbano Arza Sánchez de Folgoso do Courel, la hizo cuando tenía ocho años fruto de la necesidad.
Hoy muy cerca de ella se encuentra su precioso museo "Maderoteca máxica e poética"con extraordinarias piezas de madera a las que a algunas añade su poesía.
Todo el interior de la casa es una obra de arte en la que los distintos tipos de madera de nogal, castaño, cerezo,tejo, boj.... etc  adornan cada hueco.Na planta baixa conserva e mostra con orgullo o seu primeiro banco de carpinteiro feito por él mesmo cando tiña 17 anos, así como antigas ferramentas. 
Ao subir á planta de arriba o primeiro que nos atopamos na varanda da escaleira son as mans da súa querida esposa Lola como querendo abrazar o seu legado, esculpidas tamén por él. 
Ao entrar na estancia un queda sorprendido pola labor deste home.... cantas horas de traballo dedicadas para facer estas pezas e toda a contorna que en si tamén é unha obra de arte. 
Canta ilusión por compartir... cantos sentimentos nos seus poemas, cantas ganas de falar..... 
Publicou o seu primeiro libro de poemas "O paso no tempo" un libro de poesías nas que relata as súas vivencias desde neno e está a piques de publicar o seu segundo volume. 
Os seus libros a disposición dos visitantes que queiran adquirilos adornan xunto a outros de Novoneyra, Machado, Neruda, Rubén Darío, un precioso andel deseñado coas iniciais do seu nome e apelidos.


En la planta baja conserva y muestra con orgullo su primer banco de carpintero hecho por él mismo cuando tenía 17 años, así como antiguas herramientas.
Al subir a la planta de arriba lo primero que nos encontramos en la barandilla de la escalera son las manos de su querida esposa Lola como queriendo abrazar su legado, esculpidas también por él.
Al entrar en la estancia uno queda sorprendido por la labor de este hombre.... cuantas horas de trabajo dedicadas para hacer estas piezas y todo el entorno que en si también es una obra de arte. 
Cuanta ilusión por compartir... cuantos sentimientos en sus poemas, cuantas ganas de hablar.....
Publicó su primer libro de poemas "O paso no tempo" un libro de poesías en las que relata sus vivencias desde niño y está a punto de publicar su segundo volumen.
Sus libros a disposición de los visitantes que quieran adquirirlos adornan junto a otros de Novoneyra, Machado, Neruda, Rubén Darío, una preciosa estantería diseñada con las iniciales de su  nombre y apellidos.


Urbano naceu en 1930 sendo o último de once irmáns. 
Conta no seu libro que foi moi pouco tempo á escola e aos 15 anos foi pastor de cabras e vacas, tamén canteiro, carpinteiro e ferreiro xunto ao seu pai. 
Cando era mozo había moitos rapaces no Courel, non como hoxe. Fixo o seu servizo militar en Santiago a onde se trasladou desde Monforte de Lemos e dende ahí ata Coruña nun vagón de tren de portas de corredeira compartido con gando no que para sentarte debías usar a maleta. Alí coincidíu con Novoneyra e Manuel María...... quen lle ía a dicir a él por aquel entón que tamén escribiría os seus propios poemas e tería o seu propio libro. 
Lembra os seus tempos de mozo con moitas alegrías, nos que o pouco que había era delicioso. 
Hoxe xa non queda xente nova, nin grandes campos de sementes, aínda que él ten a súa propia horta e aínda a pesar da súa idade dedícalle tempo para cultivar. 
Urbano comezou a escribir cando faleceu a súa esposa Lola, lembrando a súa mocidade, as súas vivencias... "O PASO NO TEMPO"

Urbano nació en 1930 siendo el último de once hermanos.
Cuenta en su libro que fue muy poco tiempo a la escuela y a los 15 años fue pastor de cabras y vacas, también cantero, carpintero y herrero junto a su padre.
Cuando era joven había muchos chicos en Caurel, no como hoy. Hizo su servicio militar en Santiago a donde se trasladó desde Monforte de Lemos y de ahí hasta Coruña en un vagón de tren de puertas de corredera compartido con ganado en el que para sentarte debías usar la maleta. Allí coincidió con Novoneyra y Manuel María...... quien le iba a decir a él por aquel entonces que también escribiría sus propios poemas y tendría su propio libro.
Recuerda sus tiempos de joven con muchas alegrías, en los que lo poco que había  era delicioso.
Hoy ya no queda gente joven, ni grandes campos de simientes, aunque él tiene su propia huerta y aún a pesar de su edad  le dedica tiempo para cosechar.
Urbano comenzó a escribir cuando falleció su esposa Lola, recordando su juventud, sus vivencias...
"O PASO NO TEMPO"


Urbano ao carón da súa escultura preferida. Nela reflexa toda a súa vida.
Na parte baixa atopamos uns círculos os cales representan as profesións que tivo.
Máis arriba representa a súa muller, o lazo que os uniu e un ramo onde saen as súas
catro fillas.

 Urbano al dado de su escultura preferida. En ella refleja toda su vida.
En la parte baja encontramos unos círculos los cuales representan las profesiones que tuvo.
Más arriba representa a su mujer, el lazo que los unió y un ramo de donde salen sus 
cuatro hijas.


Moitísimas grazas Urbano pola túa atención en todo momento, unha tarde moi agradable na túa compaña e na túa Maderoteca máxica e poética así como no teu taller.
Ata pronto, apertas!!!
Blog Urbano Arza

Muchísimas gracias Urbano por tu atención en todo momento, una tarde muy agradable en tu compañía y en tu  Maderoteca máxica e poética así como en tu taller.


23 may 2016

Fervenza do rego dos bois


Pasando Miraz dirección Villasivil e antes de chegar a este,
 atópase esta pequena fervenza chamada Rego dos bois.

Pasando Miraz dirección Villasivil y antes de llegar a este,
 se encuentra esta pequeña cascada llamada Rego dos bois.


22 may 2016

Alliaria petiolata


Alliaria petiolata, conocida tamén como "Herba dos allos"
Acostumbra a medrar en zonas sombrías e húmidas.

O corazón do Lor


Deixando atrás a aldea de Ferrería Vella en dirección Ferreirós de abaixo (localidades máis próximas a esta localización) camiñamos paralelos ao río Lor neste tramo da ruta de Seoane a Folgoso do Courel. 
Rodeados de altas montañas que na primavera mostran a súa cara máis alegre cos verdes dos novos brotes e algún que outro amarelo das xestas, o Lor ofrece belas paisaxes que só son vistos se facemos o camiño a pé. 
Se viaxamos en coche de cando en vez atopámonos con espazos habilitados para aparcalo, merece a pena pois doutro xeito perderémonos o encanto do río, a súa vexetación, os seus cantos rodados, pontes...

Dejando atrás la aldea de Ferrería Vella en dirección Ferreirós de abajo (localidades más cercanas a esta ubicación) caminamos paralelos al río Lor en este tramo de la ruta de Seoane a Folgoso do Courel. 
Rodeados de altas montañas que en primavera muestran su cara más alegre con los verdes de los nuevos brotes y algún que otro amarillo de las retamas, el Lor ofrece bellos paisajes que solo son vistos si hacemos el camino a pie.
Si viajamos en coche de vez en cuando nos encontramos con espacios habilitados para aparcarlo, merece la pena pues de otro modo nos perderemos el encanto del río, su vegetación, sus cantos rodados, puentes...
19 may 2016

Castro de Vilar na primaveraO castro de Vilar é un dos máis impresionantes vestixios
 castrexos que se conservan a nivel galego. Data do século II d.c

El castro de Vilar es uno de los más importantes vestigios castreños
que se conservan a nivel gallego. Data del siglo II d.c


Zona claramente diferenciable de murallas defensivas.

Claramente diferenciables tamén as compostas por vivendas
 de plantas irregulares adaptadas ao terreo.

Claramente diferenciables también las compuestas por viviendas
 de plantas irregulares adaptadas al terreno.


Murallas defensivas.O castro ocupa unha porción de terra alungada preto da aldea de Vilar.
 Na foto aprezase parte das murallas defensivas da parte baixa.

El castro ocupa una porción de tierra alargada cerca de la aldea de Vilar.
En la foto se aprecia parte de las murallas defensivas de la parte baja.


Parte alta do castro, ao fondo á esquerda a aldea de Vilar.18 may 2016

Florinda e Antonio


Florinda e Antonio son matrimonio e veciños da aldea de Paderne.
Gústalles falar cos visitantes e cos que están de paso facendo algunha ruta de sendeirismo, pois na
aldea poucos veciños son. Por estas datas como é costume preguntamos se teñen castañas a venda, por sorte para nós así foi, eles contentos e nós tamén.

Florinda y Antonio son matrimonio y vecinos de la aldea de Paderne.
Les gusta hablar con los visitantes y con quienes están de paso haciendo alguna ruta de senderismo, pues en la aldea pocos vecinos son. Por estas fechas como es costumbre preguntamos si tenían castañas a la venta, por suerte para nosotros así fue, ellos contentos y nosotros también. 

10 may 2016

Monte Formigueiros


Hoxe cumprimos cinco anos, pasaron unas cantas xornadas dende que este blogue viu por primeira vez a luz o 10 de maio de 2011 e tamén foron unhas cuantas viaxes ao meu querido Courel. 
Sen ningunha pretensión máis que dar a coñecer como é este máxico lugar, voando de aquí alá tentando colleitar todo aquilo que poida servir para coñecer un pouquiño como é a vida alí, a súa flora, os seus habitantes, as súas festas e tradicións, a súa arquitectura, orografía e un longo etc 
Monte Formigueiros 1639 mts, alén atópase a Devesa da Rogueira un punto crave da
 vexetación do Courel.

Hoy cumplimos cinco años, han pasado unas cuantas jornadasdesde que este blog vio por primera
 vez la luz el 10 de mayo de 2011 y también han sido unos cuantos viajes a mi querido Courel.
Sin ninguna pretensión más que dar a conocer como es este mágico lugar, volando de aquí allá intentado recolectar todo aquello que pueda servir para conocer un poquito como es la vida allí, su flora, sus habitantes, sus fiestas y tradiciones, su arquitectura, orografía y un largo etc
Monte Formigueiros 1639 mts, al otro lado se encuentra la Devesa da Rogueira un punto clave de la vegetación de O Courel.


9 may 2016

Piornal


Os piornales son comunidades da familia das leguminosas, na foto a floración amarela/branca que cobre os prados. Coñécese como xesta e destaca a súa abundante floración na primavera nas áreas altas do Courel. As súas pólas usábanse para facer escobas, aínda hoxe se segue a facer.

Los piornales son comunidades de la familia de las leguminosas, en la foto la floración amarilla/blanca que cubre los prados. Se la conoce como retama y destaca su abundante floración en primavera en las áreas altas de O Courel. Sus ramas se usaban para hacer escobas, aún hoy se sigue haciendo.

Trifolium pratense L,Trifolium pratense L, coñecido tamén como trevo. 
Abundante en todos os prados de sega.

Trifolium pratense L, conocido también como trébol.
Abundante en todos los prados de siega.