9 feb 2015

Abrigo branco


Frío é o aire que se respira, 
aos poucos de branco todo se cobre. 
Un asento á beira da cheminea e leña en abundancia, 
observando esta consumirse, anécdotas e historias que lembrar. 
Caldo galego as baixas temperaturas farán esquecer, 
mentras fora neva, neva sen parar.

Frío es el aire que se respira,
 poco a poco de blanco todo se cubre.
Un asiento al lado de la chimenea y leña en abundancia,
 observando esta consumirse, anécdotas e historias que recordar.
Caldo gallego las bajas temperaturas harán olvidar,
 mientras fuera nieva, nieva sin parar.

3 feb 2015

Disfrutamos a paisaxe que outros conservan


O rego de Penaboa atravesa Ferreirós de abaixo. 
Oín que hai moitos anos houbo nesta aldea unha
pequena planta hidroeléctrica e que aínda se conserva 
en bo estado aínda que non está en funcionamento...
e que aproveitando tamén a forza da auga construíuse
un serradoiro e unha moa.

El río Penaboa atraviesa Ferreirós de abajo.
He oído que hace muchos años hubo en esta aldea una
 pequeña planta hidroeléctrica y que todavía se conserva
 en buen estado aunque no está en funcionamiento...
y que aprovechando también la fuerza del agua se construyó
 un aserradero y una piedra de afilar