4 jun 2017

Érase unha vez un campo cheo de repolos


Camiño por un carreiro mentres me dirixo a ver a fervenza do Fócaro cando vexo un enorme campo de enormes repolos, detéñome para facer unhas fotos sen darme de conta que agochada entre eles mentres os colleitaba asomaba esta agradable muller con quen tiven conversación. 
Dina recollía alimento para os animais, mentres eu non saía do meu asombro, pensar que aquela delicia que case podía comerse crúa fose para os animais..... 
Conta con tristeza que os tempos que corren non son bos como outrora por que os seres queridos non están. Con todo o meu agarimo e respecto un enorme grazas pola túa compaña Dina.

Camino por un sendero mientras me dirijo a ver la cascada de O Fócaro  cuando veo un enorme campo de enormes repollos, me detengo para hacer unas fotos sin darme cuenta que agachada entre ellos mientras los recolectaba asomaba esta agradable mujer con quien tuve conversación.
Dina recogía alimento para los animales, mientras yo no salía de mi asombro, pensar que aquella delicia que casi podía comerse cruda fuese para los animales.....
Cuenta con tristeza que los tiempos que corren non son buenos como antaño por que los seres queridos no están. Con todo mi cariño y respeto un enorme gracias por tu compañía Dina.3 jun 2017

Fervenza do Fócaro

1 jun 2017

Un día de caza