23 nov 2020

Nubes de tormenta sobre Campodola


 

19 nov 2020

Á beira do Lor


 

10 nov 2020

Días escuros...días grises
 

9 nov 2020

De Folgoso a Baldomir


Na carretera que une Folgoso con Baldomir, un alto no camiño
 para contemplar as cores dos castiñeiros.
Este ano imposible achegarse ao outono do Courel por
 mor do confinamento, non se poderá ver aos castiñeiros cambiar de traxe.

En la carretera que une Folgoso con Baldomir, una parada en el camino
para contemplar los colores de los castaños.
Este año imposible acercarse al otoño del Courel por culpa
del confinamiento, no se podrá ver el cambio de traje en los castaños
 

8 nov 2020

Sorbus aucuparia L


Coñecémolo por serbal dos cazadores, é especialmente atractivo no outono cando 
os seus froitos resaltan no medio das follas as que ás veces e dependendo de cando as vexamos as atopamos verdes, outras amarelas, cando mais feas están e cando xa están pasadas que tornan a marrón, e xa por último quedan os froitos nas polas sen follas.

Lo conocemos por serbal de los cazadores, es especialmente atractivo en otoño cuando
sus frutos resaltan en medio de las hojas las que a veces y dependiendo de cuando las veamos
las encontramos verdes, otras amarillas, y cuando más feas están es cuando ya están 
pasadas que cambian a marrón, y por último quedan los frutos en las ramas sin hojas. 

7 nov 2020

Pradairo no Alto do Couto


Acer pseudoplatanus L coñecido tamén como pradairo, é unha àrbore
moi frecuente na serra, normalmente forma parte doutros tipos de bosques.
A súa madeira é boa para facer zocas.

Acer pseudoplatanus L; conocido también como pradairo, es un árbol
muy frecuente en la sierra, normalmente forma parte de otros tipos de bosques.
Su madera es óptima para hacer zuecas.

 


6 nov 2020

Faia


Faia en Paderne, unha especie arborea pouco frecuente no Courel, ao seu carón o río Pequeno
Haya en Paderne, una especie arborea poco frecuente en Courel, a su lado el río Pequeno.


 

3 nov 2020

Cae a tarde dende o Castro da Torre


Vistas dende o Castro da Torre, ao fondo á dereita a famosa
cume de Penaboa a onde tantas persoas suben facendo ruta.

Vistas desde el Castro da Torre, al fondo a la derecha la famosa
cumbre de Penaboa, a donde tantas personas suben haciendo ruta. 

 

2 nov 2020

Nun lugar con moita maxia
 

1 nov 2020

A vida da paso á morte


Neste 2 de novembro día tan sinalado para a maioría dos mortais, son moitos os que queren estar ao lado
 dos seus seres queridos xa falecidos, pero por mor da pandemia que nos tocou vivir outros moitos 
por cuestións de seguridade non irán ao cemiterio.
Esta sepultura está na aldea de Hórreos preto da igrexa, no momento de facer a foto
 o seu entorno atopábase nun estado de total abandono igual que o resto da aldea.

En este 2 de noviembre día tan señalado para la mayoría de los mortales, son muchos los que 
quieren estar al lado de sus seres queridos ya fallecidos, pero por culpa de la pandemia que nos
ha tocado vivir otros muchos por cuestiones de seguridad no irán al cementerio.
Esta sepultura está en la aldea de Hórreos al lado de la iglesia, en el momento de hacer la foto
su entorno se encontraba en un estado de total abandono igual que el resto de la aldea.
 

 

31 oct 2020

Mirando ao través dun castiñeiro


Ás veces atópaste con árbores que teñen extranas formas ou oquedades, 
esta era unha desas árbores no souto de Vilar.

A veces te encuentras con árboles que tienen extrañas formas u oquedades,
este era uno de esos árboles en el bosque de Vilar

 

30 oct 2020

Seguindo o seu curso


Carrozo de Sucoto  Ferreirós de abaixo alá polo 2013 

29 oct 2020

Hoxe é un día moi especial para Urbano Arza Sánchez


29 de outubro de 2020 é unha data moi especial, o noso estimado Urbano cumpre 90 anos. Hoxe deberíase estar a celebrar unha festa na súa honra coa súa familia, veciños, amigos e achegados pero as circunstancias nas que nos atopamos non permiten as reunións así que cada un de nós deberá imaxinarse esta inauguración /celebración na súa memoria. 

A súa ilusión era ver rematada a súa obra, a súa casa museo "A maderoteca máxica e poética" e "O parque da cultura" . Urbano Arza  Sánchez artesán da madeira traballou incansablemente para ofrecernos os seus tesouros, esperamos que hoxe culminase o seu desexo e que pronto podamos gozar de novo da casa museo así como da parte baixa da mesma, pois nela ademais de albergar unha peza fundamental, o seu primeiro banco de traballo està tamén o seu traballo máis recente e do que sente moi orgulloso, é o excelente traballo do teito en madeira de nogueira o cal esconde unha bóveda celeste. 

Todo o conxunto é unha obra de arte digna de visitar, espero volver moitas veces Urbano e que cada vez me sorprendas con algo novo como é habitual. 

Moitísimas felicidades neste día!


29 de octubre de 2020 es una fecha muy especial, nuestro estimado Urbano cumple 90 años.


Hoy se debería estar celebrando una fiesta en su honor con su familia, vecinos, amigos y allegados pero las circunstancias en las que nos encontramos no permiten las reuniones así que cada uno de nosotros deberá imaginarse esta inauguración /celebración en su memoria.

Su ilusión era ver terminada su obra, su casa museo "La maderoteca mágica y poética" y "El parque de la cultura" .

Urbano Arza artesano de la madera ha trabajado incansablemente para ofrecernos sus tesoros, esperamos que hoy haya culminado su deseo y que pronto podamos disfrutar de nuevo de la casa museo así como de la parte baja de la misma, pues en ella además de albergar una pieza fundamental, su primer banco de trabajo está también su trabajo más reciente y del que se siente muy orgulloso, es el excelente trabajo del techo en madera de nogal el cual esconde una bóveda celeste.

Todo el conjunto es una obra de arte digna de visitar, espero volver muchas veces Urbano y que cada vez me sorprendas con algo nuevo como es habitual.

Muchísimas felicidades en este día!
                                                                 
                                                               Urbano xunto a fiestra das lunas
                                                        Urbano junto a la ventana de las lunas 

28 oct 2020

Tempo das castañas


Castiñeiros na Devesa da Rogueira

Castaños en la Devesa de la Rogueira


 

8 jun 2020

Erica arbórea


Erica arborea/ Brezo blanco/ Uz branca

7 jun 2020

Ti eu e o silencio