16 jul 2015

Pozo da Grada
Chegados á aldea de Villasivil, e cruzando entre as casas 
imos tomando rumbo cara á fervenza do Pozo da Grada dirección Paderne.

Llegados a la aldea de  Villasivil, y cruzando entre las casas
 vamos tomando rumbo hacia la  cascada del Pozo da Grada dirección Paderne.


Deixamos á nosa dereita unha pequena capela cunha pequenísima porta,
 aquí comeza un carreiro que nos adentrará nun souto.

Dejamos a nuestra derecha una pequeña capilla con una pequeñísima puerta,
 aquí da comienzo un sendero que nos adentrará en un bosque. 

Regato de Redemuíños abastecendo os prados.

Arroyo de Redemuíños abasteciendo los prados.


Despois de cruzar o regato de Redemuiños 
 atoparémosnos cun interesante conxunto etnográfico
 de quice construcións tradicionais.

Después de cruzar el arroyo de Redemuiños nos
encontraremos con un interesante conjunto etnográfico
 de quice construcciones tradicionales.


Cabanas na ruta do Río Pequeno.

 Cabañas en la ruta del Río Pequeno.


Continuando a camiñata adentrados no souto, escoitamos o son do río pequeno,
 e salvando unha forte pendente chegamos á fervenza do Pozo da Grada
 de máis de vinte metros de altura.

Continuando la caminata adentrados en el bosque, escuchamos el sonido del río pequeno,
 y salvando una fuerte pendiente  llegamos a la cascada del Pozo da Grada
 de más de veinte metros de altura.13 jul 2015

Testemuño de outrora


Achegámonos a Parada de Moreda, 
onde a día de hoxe aínda se conservan os típicos
 corredores de madeira de castiñeiro nas casas.

 Nos acercamos a Parada de Moreda, 
 donde a día de hoy todavía se conservan los típicos
 balcones de madera de castaño en las casas.

Uxío Novo Neira lembraba a súa infancia.... 
tempos de guerra, nos que a música dos gaiteiros e
 os bailes estaban presentes todos os domingos....
 "A casa da fonte" é a casa natal do poeta. 
Atópase en proceso de restauración e nela sitúase a sede 
da Fundación Uxío Novoneyra. 
A súa familia cedeu espazos fundacionais para unha biblioteca poética, 
dous espazos expositivos e unha horta literaria co fin de programar actividades no exterior. 
Fundación Uxío Novo Neira

  Uxío Novo Neira recordaba su infancia.... 
tiempos de guerra, en los que la música de los gaiteiros y
 los bailes estaban presentes todos los domingos....
"A casa da fonte" es la casa natal del poeta.
 Se encuentra en proceso de restauración y en ella se ubica la sede
 de la Fundación Uxío Novoneyra.
Su familia ha cedido espacios fundacionales para una biblioteca poética,
 dos espacios expositivos y una huerta literaria con el fin
 de programar actividades en el exterior.
1 jul 2015

A casa das cortinas rosa


A estancia, soleada e acolledora servíalle de descanso, 
mentres sentada xunto ao seu can, agardaba a súa chegada.

La estancia, soleada y acogedora le servía de descanso,
 mientras sentada junto a su perro, aguardaba su llegada.