23 nov 2020

Nubes de tormenta sobre Campodola


 

19 nov 2020

Á beira do Lor


 

10 nov 2020

Días escuros...días grises
 

9 nov 2020

De Folgoso a Baldomir


Na carretera que une Folgoso con Baldomir, un alto no camiño
 para contemplar as cores dos castiñeiros.
Este ano imposible achegarse ao outono do Courel por
 mor do confinamento, non se poderá ver aos castiñeiros cambiar de traxe.

En la carretera que une Folgoso con Baldomir, una parada en el camino
para contemplar los colores de los castaños.
Este año imposible acercarse al otoño del Courel por culpa
del confinamiento, no se podrá ver el cambio de traje en los castaños
 

8 nov 2020

Sorbus aucuparia L


Coñecémolo por serbal dos cazadores, é especialmente atractivo no outono cando 
os seus froitos resaltan no medio das follas as que ás veces e dependendo de cando as vexamos as atopamos verdes, outras amarelas, cando mais feas están e cando xa están pasadas que tornan a marrón, e xa por último quedan os froitos nas polas sen follas.

Lo conocemos por serbal de los cazadores, es especialmente atractivo en otoño cuando
sus frutos resaltan en medio de las hojas las que a veces y dependiendo de cuando las veamos
las encontramos verdes, otras amarillas, y cuando más feas están es cuando ya están 
pasadas que cambian a marrón, y por último quedan los frutos en las ramas sin hojas. 

7 nov 2020

Pradairo no Alto do Couto


Acer pseudoplatanus L coñecido tamén como pradairo, é unha àrbore
moi frecuente na serra, normalmente forma parte doutros tipos de bosques.
A súa madeira é boa para facer zocas.

Acer pseudoplatanus L; conocido también como pradairo, es un árbol
muy frecuente en la sierra, normalmente forma parte de otros tipos de bosques.
Su madera es óptima para hacer zuecas.

 


6 nov 2020

Faia


Faia en Paderne, unha especie arborea pouco frecuente no Courel, ao seu carón o río Pequeno
Haya en Paderne, una especie arborea poco frecuente en Courel, a su lado el río Pequeno.


 

3 nov 2020

Cae a tarde dende o Castro da Torre


Vistas dende o Castro da Torre, ao fondo á dereita a famosa
cume de Penaboa a onde tantas persoas suben facendo ruta.

Vistas desde el Castro da Torre, al fondo a la derecha la famosa
cumbre de Penaboa, a donde tantas personas suben haciendo ruta. 

 

2 nov 2020

Nun lugar con moita maxia
 

1 nov 2020

A vida da paso á morte


Neste 2 de novembro día tan sinalado para a maioría dos mortais, son moitos os que queren estar ao lado
 dos seus seres queridos xa falecidos, pero por mor da pandemia que nos tocou vivir outros moitos 
por cuestións de seguridade non irán ao cemiterio.
Esta sepultura está na aldea de Hórreos preto da igrexa, no momento de facer a foto
 o seu entorno atopábase nun estado de total abandono igual que o resto da aldea.

En este 2 de noviembre día tan señalado para la mayoría de los mortales, son muchos los que 
quieren estar al lado de sus seres queridos ya fallecidos, pero por culpa de la pandemia que nos
ha tocado vivir otros muchos por cuestiones de seguridad no irán al cementerio.
Esta sepultura está en la aldea de Hórreos al lado de la iglesia, en el momento de hacer la foto
su entorno se encontraba en un estado de total abandono igual que el resto de la aldea.