31 may 2020

Unha ollada à natureza


As vistas amosan un día de primavera no mes de maio en Folgoso do Courel.
As cores rosadas dos brezos e os amarelos das xestas cubren as ladeiras da montaña.

Las vistas muestran un día de primavera en el mes de mayo en Folgoso do Courel.
Los colores rosados de los brezos y los amarillos de las retamas 
cubren las laderas de la montaña.

28 may 2020

Rumex acetosella27 may 2020

Globularia rudicaulis L.,


Localización: Seoane do Courel


22 may 2020

Asperula


Asperula 
Localización: Carretera que comunica Val do Louzara dirección Vilamor.

21 may 2020

Creando vida


Anthemis arvensis ou manzanilla bastarda, pode medrar ata os 40cms.

Anthemis arvensis o manzanilla bastarda, puede crecer hasta los 40cms.

20 may 2020

Sedum


19 may 2020

Alliaria Petiolata


 Alliaria petiolata coñecida tamén como herba dos allos.
Medra nos claros dos bosques, soutos e devesas. É usada como planta medicinal.
Localizada en Carbedo

Alliaria petiolata conocida también como hierba de los  ajos.
Crece en los claros de bosque sotos y devesas. Es usada como planta medicinal.


18 may 2020

Recollendo polen


Estamos en plena primavera, as flores amosan as súas mellores cores e cheiros e as abellas atraídas por eles comezan o seu traballo de recollida, un traballo que durará todo o verán.
A recompensa chega despois co preciado mel e os seus derivados.

Estamos en plena primavera, las flores muestran sus mejores colores y olores, y las abejas atraídas por ellos comienzan su labor recolectiva, una labor que durará todo el verano.
La recompensa viene después con la preciada miel y sus derivados.

17 may 2020

Ranunculus acris


Ranunculus acris ou tamén chamada botón de ouro, é común observala
 nos prados da serra así como tamén preto dos regatos e ríos.

Ranunculus o también llamada botón de oro, es común observarla
 en los prados de la sierra así como también cerca de los riachuelos y ríos.

16 may 2020

Erynus alpinus


É común observala onde hai rochas e paredóns calizos.
Localizada nas inmediacións de Carbedo

Es común observarla donde hay rocas y paredones calizos.
Localizada en las inmediaciones de Carbedo