28 dic 2012

"O home en tránsito"


"O home en tránsito" ... leva este nome a escultura de metal que colga sobre o río Louzara. 
Colocouse aquí como unha homenaxe ao poeta Fiz Vergara nado nestas terras. 

"El hombre en tránsito" .... recibe este nombre la escultura de metal que cuelga sobre el río Louzara. Ha sido colocada aquí como homenaje al poeta Fiz Vergara nacido en estas tierras.

27 dic 2012

De ruta por Visuña


Alá onde vaias verás fervenzas baixar polas ladeiras das montañas....

Allá donde vayas verás cascadas bajar por las laderas de las montañas....

21 dic 2012

Bo nadal e venturoso 2013


Vista da devesa de Paderne dende Meiraos

18 dic 2012

Castro Portela dende o miradoiro da " Pena do teso grande"

A aldea de Castro Portela pertencente á parroquia
 de Vilarmor esténdese sobre o que antigamente foi un castro.
 Aos seus pés discorre o río Lor.
 La aldea de Castro Portela perteneciente a la parroquia
 de Vilarmor se extiende sobre lo que antiguamente fue un castro.
A sus pies discurre el río Lor.

6 dic 2012

Luces e sombras ao amencer