25 jul 2011

Ponte da Veiga


Este vello camiño paralelo ao río Lóuzara era un viario que comunicaba os pobos de 
Seceda e Folgoso do Caurel pasando por Lousadela. 
Din que construído polos veciños para acurtar as distancias cara a Folgoso onde acudían con relativa frecuencia para a compra e venda de gando os días de feira. 
Hoxe chámaselle Ruta de Lousadela.

Este viejo camino paralelo al río Lóuzara era un vial que comunicaba los pueblos de
Seceda y Folgoso do Caurel pasando por Lousadela.
Dicen que construído por los vecinos para acortar las distancias hacia Folgoso a donde acudían con relativa frecuencia para la compra y venta de ganado los días de feria.
Hoy se le llama Ruta de Lousadela.

22 jul 2011

Mans anciás tras o longo camiñar dos anosSon as mans dun agradable ancián que pasou a súa vida
 coidando dos seus rabaños nas altas montañas do Caurel, 
labrando a terra para poder vivir, 
narrando historias da súa mocidade.....
Con moito cariño para Luciano de Froxán

 Son las manos de un agradable anciano que pasó su vida
cuidando de sus rebaños en las altas montañas del Caurel, 
 labrando la tierra para poder vivir,
 narrando historias de su juventud.....
Con mucho cariño para Luciano de Froxán

14 jul 2011

Convivencia de especies


Tanto en tan pouco espazo. 
Mentres o brión se aferra  con todas as súas forzas ao vello tronco,
 os fietos fanse un oco ao acubillo das follas do castiñeiro.

Tanto en tan poco espacio.
Mientras el musgo se aferra con todas sus fuerzas al viejo tronco,
 los helechos se hacen un hueco al cobijo de las hojas del castaño.

8 jul 2011

Unha xoia no camiño


Non todas as bolboretas se pousan nas frores, 
Ortiguera ( Aglais urticae) 
O alimento desta especie sendo orugas son as ortigas. 
Localización: Alto do Couto

No todas las mariposas se posan en las flores, 
 Ortiguera (Aglais urticae) 
El alimento de esta especie siendo orugas son las ortigas.
Localización: Alto del Couto

6 jul 2011

Onde te leve o verde


A mañá presentouse cuberta de néboa,
as frores dos campos non querían espertar.

La mañana se presentó cubierta de niebla,
las flores de los campos no querían despertar.

1 jul 2011

Fervenza en Vieiros


Un día de verán na fervenza de Vieiros.

Un día de verano en la cascada de Vieiros.

Vermello entre pedra seca


A rechamante cor vermella fainos pensar máis nunha casa de Groenlandia 
que nunha casa do Courel, pero esta está en Vieiros, moi preto da Seara. 
O costume de ver as típicas casas de pedra fai que esta non pase 
desapercibida cando paseas polo seu carón.

El llamativo color rojo nos hace pensar más en una casa de Groenlandia
 que en una casa del Caurel, pero esta está en Vieiros, muy cerca de A Seara.
La costumbre de ver las típicas casas de piedra hace que esta no pase
 desapercibida cuando paseas por su lado.