30 abr 2012

Mesmo lugar en tres estacións diferentes
É o souto de Parada en tres estacións diferentes. 
A primeira en xuño, a segunda en novembro e a terceira en decembro, 
aínda que non se aprecia, na última as follas estaban cubertas de xeo.

Es el bosque de Parada en tres estaciones diferentes.
La primera en junio, la segunda en noviembre y la tercera en diciembre,
aunque no se aprecia, en la última las hojas estaban cubiertas de hielo.

Secándose ao sol


Vín esa chea de leña e á vez as botas,
 supuxen que ambas cousas estarían secándose ao sol.

Vi ese montón de leña cortada y a la vez las botas
supuse que ambas cosas estarían secándose al sol.

26 abr 2012

Cuestión de supervivencia


Este insignificante animaliño buscaba o seu almorzo
 nesta pequeniña fror.

Esta insignificante cosita buscaba su desayuno en
esta minúscula flor.
Localización:Pacios