5 feb 2010

Sobre min

Gelis López
Fene/ A Coruña/España

O meu interese pola fotografía xorde hai uns cuantos anos cando recibo como agasallo a miña primeira cámara de fotos compacta.


Á réflex analóxica seguiulle a inquietude por aprender e é a partires de ahí cando entro a formar parte da asociación sen ánimo de lucro Grupo Bazán Fotografía onde xunto a compañeiros fun adquirindo coñecementos, participando en talleres e cursos formativos.


Non obstante cando realmente comeza a apaixoarme este marabilloso mundo fotográfico é coa chegada da fotografía dixital. Non perseguindo un estilo único todas as disciplinas fotográficas me parecen moi interesantes, por esa razón procuro levar a miña cámara comigo porque sei que vaia onde vaia haberá unha foto esperando.


Se te queres poñer en contacto comigo podes facelo a través deste mail bosquevilar@gmail.com

Gelis López
Fene/A Coruña/ España

Mi interés por la fotografía surge hace ya unos cuantos años cuando recibo como regalo mi primera cámara fotográfica compacta.

A la la reflex analógica le ha seguido la inquietud por aprender y es a partir de ahí cuando entro  a formar parte de la Asociación sin ánimo de lucro Grupo Bazán Fotografía donde junto a compañeros he ido adquiriendo conocimientos, participando en talleres y cursos formativos.

No obstante cuando realmente empieza a apasionarme este maravilloso mundo fotográfico es con la llegada de la fotografía digital. No persiguiendo un estilo único todas las disciplinas fotográficas me parecen muy interesantes, por ello siempre procuro llevar mi cámara conmigo porque sé que vaya donde vaya habrá una  foto esperando.


Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo a través este mail bosquevilar@gmail.com


0 comentarios:

Publicar un comentario