29 nov 2012

As formas do fríoAlá polo ano 2007 a mediados do mes de novembro
 no  Courel, aparecía todo aquilo que estaba a nivel de chan do
 mesmo modo que estas follas. 

Allá por el año 2007 a mediados del mes de noviembre
en  O Courel, aparecía todo aquello que estaba a ras de suelo del
mismo modo que estas hojas.

Sta María de MeiraosSta María de Meiraos dende o Taro Branco vese minúscula entre a multitude de castiñeiros. 
Recollida entre montañas, non se atopa na aldea do mesmo nome se non apartada.
Está situada nun promontorio á beira da estrada que leva de Seoane a Paderne. 
É a igrexa máis grande da Serra do Courel e ten dous brasóns heráldicos.

Sta María de Meiraos desde el Taro Branco se ve minúscula entre la multitud de castaños. 
Recogida entre montañas, no se encuentra en la aldea del mismo nombre si no apartada.
Está situada en un promontorio al lado de la carretera que lleva de Seoane a Paderne.
Es la iglesia más grande de la Sierra de O Courel y tiene dos blasones heráldicos.

23 nov 2012

A lareira de Xan de Vilar
22 nov 2012

Probando as uvas pasas


Esta foto non a fixen eu, pero non por iso é menos importante. 
Quero facerlle un oco eiqui porque é o recordo dunha estupenda fin de semana. 
Xan de Vilar abriu as portas da súa casa e convidounos a estar na súa lareira. 
Probamos as uvas pasas afumadas, e poidemos retroceder no tempo, mágoa non poder quedarnos máis. Grazas a Carlos Carballeira pola foto e a Xan pola agradable acollida.


Esta foto no la he hecho yo, pero no por ello es menos importante.
Quiero hacerle un huequecito porque es el recuerdo de un estupendo fin de semana.
Juan de Vilar abrió las puertas de su casa y nos invitó a estar en su lareira.
Probamos las uvas pasas ahumadas, y pudimos retroceder en el tiempo,
 lástima no haber podido quedarnos más.
Gracias a Carlos Carballeira por la foto y a Juan por la agradable
acogida.


15 nov 2012

Ao amparo doutrosNeste vello tronco naceron estes pequenos cogomelos...

En este viejo tronco nacieron estas pequeñas setas...


14 nov 2012

O outono da os seus froitos no Courel


Coa chegada do outono
 chegan tamén os preciados froitos dos milleiros de castiñeiros
 que hai repartidos polo Courel.

Con la llegada del otoño
llegan también los preciados frutos de los miles de castaños
que hay repartidos por el Caurel.

Devesa da Rogueira dende Moreda9 nov 2012

Sombras na neve


E coa chegada do frío caen as primeiras neves..
Dedícocha a ti, a única persoa con quen a compartín hai algún tempo,
e porque sei que che gustou.

Y con la llegada del frío caen las primeras nieves..
 Te la dedico a ti, la única persona con quien la he compartido hace algún tiempo,
 y porque sé que le ha gustado.