25 feb 2017

Entre brumas


Despois dun día moi chuvioso e pechado de brumas 
amencen os vales abrazados pola néboa. 
A humidade ascende ante os nosos ollos no Val do Río Pequeno.

Después de un día muy lluvioso y cerrado de brumas
 amanecen los valles abrazados por la niebla.
La humedad asciende ante nuestros ojos en el Valle del Río Pequeno.


Courel é unha paisaxe imperfecta, no que os seus vales e montañas están 
desordenados formando un complexo de barrancos que deixan ao seu paso o maxestuoso Lor. 
Val do Lor en dirección ao Taro Branco

Courel es un paisaje imperfecto, en el que sus valles y montañas están
desordenados formando un complejo de barrancos que dejan a su paso el majestuoso Lor.
Valle del Lor en dirección al Taro Branco


Cumbres do Courel desde o Taro Branco


15 feb 2017

Muíño de auga en Ferramulín


Os muíños do Courel son pequenas construcións de pedra, normalmente de planta cadrada e tellado de lousa. Construíanse á beira dos ríos para aproveitar o caudal de auga que adoitaba chegar a través dunha canle. A auga caía con forza sobre o rodicio e este facía virar a moa que trituraba o gran que caía dende a tolva. Este en concreto á beira do río Visuña ao seu paso por Ferramulín atópase en bastante mal estado, pero por fortuna para facerse unha idea aínda conserva o rodicio na parte baixa e a tolva e a moa na alta.

Los molinos de O Courel son pequeñas construcciones de piedra,normalmente de planta cuadrada y tejado de pizarra.  Se construían al lado de los ríos para aprovechar el caudal de agua que solía llegar a través de un canal. El agua caía con fuerza sobre el rodicio y este hacía girar la muela que trituraba el grano que caía desde la tolva.
Este en concreto al lado del río Visuña a su paso por Ferramulín se encuentra en bastante mal estado, pero por fortuna para hacerse una idea todavía conserva el rodicio en la parte baja y la tolva y la muela en la alta. 

13 feb 2017

Museo etnográfico de Vilar


Ano 2007, visito por primeira vez a aldea de Vilar pertencente 
á parroquia de Vilamor. Nada máis chegar e para a miña sorpresa atópome
 cun pequeno museo etnográfico creado polo único veciño 
que habita naquel momento a aldea.

Año 2007, visito por primera vez la aldea de Vilar perteneciente
 a la parroquia de Vilamor. Nada más llegar y para mi sorpresa me
 encuentro con un pequeño museo etnográfico creado por el único vecino
 que habita en aquel momento la aldea.


O museo reune gran variedade de útiles e ferramentas que formaban parte 
da vida cotiá das aldeas da serra de O Courel.

El museo reune gran variedad de útiles y herramientas que formaban parte
 de la vida cotidiana de las aldeas de la sierra de O Courel.


O protagonista desta historia chámase Xan Sánchez Rodríguez popularmente
 coñecido como Xan de Vilar ou Xan do ferreiro. Xan rehabilitou recentemente
 o museo onde atesoura infinidade de interesantes pezas hoxe xa en desuso, 
como a pequena ferrada que sostén feita por él mesmo.

El protagonista de esta historia se llama Juan Sánchez Rodríguez popularmente 
conocido como Juan de Vilar o Xan do ferreiro. Juan ha rehabilitado recientemente 
el museo donde atesora infinidad de interesantes piezas hoy ya en desuso, 
como la pequeña ferrada que sostiene hecha por él mismo.


Tampouco falta un pequeno carro tradicional. 
No século pasado os veciños tiñan que pagar un 
imposto pola circulación dos carros que tirados por vacas, 
servían para transportar as segas, herba seca e todo tipo de cousas.

Tampoco falta un pequeño carro tradicional.
En el siglo pasado los vecinos tenían que pagar un
 impuesto por la circulación de los carros que tirados por vacas,
servían para transportar las siegas, hierba seca y todo tipo de cosas.


Quen non lembra as zocas de madeira ou botas? 
As primeiras feitas integramente de madeira e as segundas 
con sola de madeira e a parte superior de coiro.

Quien no recuerda las zuecas de madera o botas?
Las primeras hechas íntegramente de madera y las segundas
 con suela de madera y la parte superior de cuero. 


Era habitual utilizar a modo de lámpadas pequenas pólas de
 breixo, uz lle chaman no Courel, as cales despois de acendelas 
suxeitábanse entre as pedras da parede, iluminaban 
ben e o seu consumo era lento.

Era habitual utilizar a modo de lámparas pequeñas ramas de
brezo, uz la llaman en Caurel, las cuales después de encenderlas
se sujetaban entre las piedras de la pared, iluminaban
 bien y su consumo era lento.


Útiles para a elaboración do liño como materia prima.

Útiles para la elaboración del lino como materia prima.


Espadela e canilleira para liño.

Espada y canillera para lino.


Canilleira pequena, canilleira grande, espadelas, ripo, restrelo, 
sarillo e devanadora son ferramentas que se usaban para o procesado do liño.

Canillera pequeña, canillera grande, espadas, ripo, restrelo,
sarillo y devanadora son herramientas que se usaban para el procesado
del lino.


A campá, feita de barro ten forma de cunca invertida 
cun asa na parte superior. 
Utilizábase para facer tortas de pan sobre a cociña quente, 
esta concentraba a calor facendo función de forno.

La campana, hecha de barro tiene forma de cuenco invertido
 con un asa en la parte superior.
Se utilizaba para hacer tortas de pan sobre la cocina caliente, 
esta concentraba el calor haciendo función de horno.


Serras de aire e outras.

Sierras de aire y otrasFerraduras para diferentes animais.

Herraduras para diferentes animales.


Sulfatadoras e asadeiras para castañas colgan do teito do museo.

Sulfatadoras y asaderas para castañas cuelgan del techo del museo.


Arado amosado no exterior do museo.

Arado expuesto en el exterior.Nas paredes de tan interesante lugar e con boa orde colgan 
gran variedade de xugos e alforxas. Na planta da sala podemos 
observar outros dispositivos relacionados coa elaboración da la, 
canadas para a auga, potes e un medidor de estatura feito en madeira.

En las paredes de tan interesante lugar y con buen orden cuelgan
 gran variedad de yugos y alforjas. En la planta de la sala podemos 
observar otros artilugios relacionados con la elaboración de la lana,
 cántaros para el agua, potes y un medidor de estatura hecho en madera.


Un escano é un banco de madeira que antigamente adoitaba estar nas cociñas
 á beira das lareiras . Tiña a función de banco e mesa á vez cunha táboa 
frontal que se abatía cando non se usaba para comer. Este foi feito
 por Luís de Vidallón exclusivamente para o museo de Vilar. 
Grazas Xan pola túa hospitalidade e bo recibimento sempre. 

Un escano es un banco de madera que antiguamente solía estar en las cocinas
 al lado de las lareiras (lugar destinado a hacer el fuego en las casas)
 Tenía la función de banco y mesa a la vez con una tabla frontal que se abatía 
cuando no se usaba para comer. Este fue realizado por Luis de
 Vidallón exclusivamente para el museo de Vilar.
Gracias Juan por tu hospitalidad y buen recibimiento siempre.


12 feb 2017

Casa Valín


En Seoane atópase esta pequena, acolledora e restaurada casa de turismo rural. 
Chámase Casa Valín, ten típica arquitectura do Courel, cun precioso corredor 
de madeira desde o que poden disfrutarse unhas fermosas vistas á montaña. 
Na planta baixa ten un dormitorio e na planta alta cociña baño e salón. 
A casa ten un oco na parte baixa pola que seguramente noutros tempos pasarían carros e gando.

En Seoane se encuentra esta pequeña, acogedora y restaurada casa de turismo rural.
Se llama Casa Valín, tiene típica arquitectura del Caurel, con un precioso corredor
de madera desde el que pueden disfrutarse unas hermosas vistas a la montaña.
En la planta baja tiene un dormitorio y en la planta alta cocina baño y salón.
La casa tiene un hueco en la parte baja por la que seguramente en otros tiempos
 pasarían carros y ganado.