30 sept 2012

Fervenza de Vieiros


A auga da fervenza de Vieiros baixaba con tanta forza
 que se dispersaba en minúsculas gotiñas 
mollando o equipo e a todo aquel que se achegase 
para fotografala ou simplemente vela.

El agua de la cascada de Vieiros bajaba con tanta fuerza
que se dispersaba en minúsculas gotitas
mojando el equipo y a todo aquel que se acercase
 para fotografiarla o simplemente verla.27 sept 2012

De camiño á fervenza de Vieiros


Preto da aldea de Vieiros discorre o río Selmo
 por un das paisaxes máis impresionantes da Serra do Courel. 
Dise que nun tramo dun quilómetro sálvase un desnivel duns
 150 metros e poden verse varias fervenzas. 
A máis vistosa esta  cuns 20 metros de altura.

Cerca de la aldea de Vieiros discurre el río Selmo
por uno de los paisajes más impresionantes de la Sierra de O Courel.
Se dice que en un tramo de un kilómetro se salva un desnivel de unos
150 metros y pueden verse varias cascadas.
 La más vistosa esta con unos 20 metros de altura.

Porta con adorno floral en Vilar


Vaias onde vaias hai portas que che sorprenden.... 
Hainas vermellas, azuis, cun buraco na parte baixa para que 
entren os gatos, con cruces, pintadas con murais... 
e outras como esta teñen un ramallete de flores secas detalle de Xan de Vilar.

Vayas donde vayas hay puertas que te sorprenden....
Las hay rojas, azules, con un agujero en la parte baja para que
entren los gatos, con cruces, pintadas con murales...
y otras como esta tienen un ramillete de flores secas detalle de Juan de Vilar.

18 sept 2012

Ao acubillo do castiñeiro


É triste chegar a unha paraxe chea de castiñeiros centenarios
 e toparse cun espantallo abandonado como este, 
é que non había un lugar adecuado onde depositalo??

Es triste llegar a un paraje lleno de castaños centenarios
y toparse con un adefesio abandonado como este, 
es que no había un lugar adecuado donde depositarlo??

5 sept 2012

Xanela en Paderne


Paderne ten un balcón natural que dá a unha das montañas máis bonitas da serra do Courel, 
motivo suficiente para facer unha parada alí, queda e compróbao.

Paderne tiene un balcón natural que da a una de las montañas más bonitas de la sierra de O Courel,
motivo suficiente para hacer una parada allí, quédate y compruébalo.