28 oct 2013

Entre musgos


No transcurso da ruta do río Pequeno, dende Seoane do Courel cara a Paderne.

En el transcurso de la ruta del río Pequeno desde Seoane do Courel hacia Paderne.

25 oct 2013

O outono é unha segunda primavera na que cada folla é unha flor


Hoxe en día a gastronomía ao redor da castaña é cada vez máis extensa, máis en tempos dos nosos devanceiros limitábase a unhas cantas receitas como castañas cocidas, asadas, zonchos, caldo de castañas, cocido con castañas e pouco máis. 
Para que todos estes deliciosos pratos e outros puidesen/poidan prepararse, antes debían/han de recollerse os saborosos froitos, moitas veces en soutos con difícil acceso debido ás fortes pendentes, baixo a choiva pois chegan co outono e logo transportalos soutos arriba en pesados sacos ata chegar a algún secadeiro próximo ou a casa, alí segundo a súa utilidade procederíase á súa selección en función do seu posterior destino. 
As mellores e máis grandes veranse en supermercados e as de inferior calidade quedarán para consumo propio. Bosque de Miraz de abaixo no outono.

Hoy en día la gastronomía alrededor de la castaña es cada vez más extensa, más en tiempos de nuestros ancestros se limitaba a unas cuantas recetas como castañas cocidas, asadas, zonchos, caldo de castañas, cocido con castañas y poco más.
Para que todos estos deliciosos platos y otros pudieran/puedan prepararse, antes debían/han de recogerse los sabrosos frutos, muchas veces en bosques con difícil acceso debido a las fuertes pendientes, bajo la lluvia pues llegan con el otoño y luego transportarlos bosque arriba en pesados sacos hasta llegar a algún secadero cercano o a casa, allí según su utilidad se procedería a su selección en función de su posterior destino.
Las mejores y más grandes se verán en supermercados y las de inferior calidad se quedarán para consumo propio.
Bosque de Miraz de abajo en otoño.


24 oct 2013

Os cerrumes


Sempre chamou a miña atención a separación das terras, esas delimitacións * Cerrumes, feitas con pedras apiladas unhas sobre outras formando pequenos muros. A súa función non é outra que separar as propiedades facilitando as tarefas dos labregos e pastores evitando así que o gando escape da leira causando danos. "Os Cerrumes" nome que traducido ao castelán viría ser algo así como muralla, ten moitas variantes no  Courel.

Siempre me ha llamado la atención la separación de las tierras, esas delimitaciones *Cerrumes, hechas con piedras apiladas unas sobre otras formando pequeños muros.
Su función no es otra que separar las propiedades facilitando las tareas de los labriegos y pastores evitando así que el ganado se escape de la finca causando daños.
"Os Cerrumes" nombre que traducido al castellano vendría a ser algo así como
 muralla tiene muchas variantes en O Courel.23 oct 2013

Ás portas do gran souto


Devesa de Paderne no outono dende o Taro Branco

Devesa de Paderne en otoño desde el Taro Branco.