24 ene 2018

Cando o río soa auga leva


O devandito di que cando o río soa auga leva e no certo está. 
O Selmo nace no cume do monte Formigueiros e tras baixar a montaña e atravesar 
A Seara, Vieiros e Ferramulín atravesa á provincia de León para unirse ao Sil.

 El dicho dice que cuando el río suena agua lleva y en lo cierto está.
El Selmo nace en la cima del monte Formigueiros y tras bajar la montaña y atravesar
 A Seara,Vieiros y Ferramulín cruza a la provincia de León para unirse al Sil.

21 ene 2018

A poderosa


Fervenza de Vieiros


18 ene 2018

Mosaico natural

15 ene 2018

A canción do Selmo


Un ano tras outro véndote pasar
 ás veces silencioso, outras con todo enfurecido,
 sempre relaxantes as túas augas descenden
 mentres miro como se van.

Un año tras otro viéndote pasar
a veces silencioso, otras sin embargo enfurecido,
siempre relajantes tus aguas descienden
mientras miro como se van.

12 ene 2018

A trampa


Despois de utilizar moita enerxía en construír a telaraña, 
a súa creadora espera sen compaixón a que algún despistado caia nas súas redes.

Después de haber utilizado mucha energía en construir la telaraña,
su creadora espera sin compasión a que algún despistado caiga en sus redes.


9 ene 2018

Pastos en Teixeira


Deixando atrás o alto do Poio comezamos a baixar ata que nos imos adentrando en terras do Courel. Chegamos a Teixeira, un lugar ben fermoso onde os prados parecen ser trazados con regra e cartabón formando cadrados, rectángulos... e todos eles encaixados entre si coma se dun quebracabezas se tratase. Hai tamén extensións grandes de campo onde un se sentiría moi pequeno, hoxe son campos de herba onde aínda pacen os rabaños de vacas, quizais outrora o aproveitamento fose outro.

 Dejando atrás el alto de O Poio comenzamos a bajar hasta que nos vamos adentrado en tierras del Courel. Llegamos a Teixeira, un lugar bien hermoso donde los prados parecen haber sido trazados con regla y cartabón formando cuadrados, rectángulos... y todos ellos encajados entre si como si de un puzzle se tratase. 
Hay también extensiones grandes de campo donde uno se sentiría muy pequeño, hoy son campos de hierba donde todavía pacen los rebaños de vacas, quizás antaño el aprovechamiento fuese otro.