23 dic 2010

Vista dende o Alto do CoutoA aldea no centro da foto é "Parada" a terra de Uxio Novo Neira, e á dereita "Moreda" desde onde parte unha das rutas máis coñecidas do Courel, "A ruta da devesa da Rogueira"

La aldea en el centro de la foto es "Parada" la tierra de Uxio Novo Neira, y a la derecha "Moreda" desde donde parte una de las rutas más conocidas del Courel, "La ruta de la devesa de la Rogueira"

22 dic 2010

De pastoreo


E alí estaba mentres o seu rabaño descansaba á sombra dos castiñeiros.

Y allí estaba mientras su rebaño descansaba a la sombra de los castaños.

19 dic 2010

Nubes


Pasando por Folgoso de camiño a Vilar apareceron estas nubes fantasmagóricas.

Pasando por Folgoso de camino a Vilar aparecieron estas nubes fantasmagóricas.

Dianthus hyssopifolius L.                                                            Dianthus hyssopifolius L.
Comunmente chamada clavelina ou caravel silvestre.
 É frecuente observala en prados, roquedos e herbais. 
Localización: Devesa da Rogueira.

Dianthus hyssopifolius L.
Comunmente llamada clavelina o clavel silvestre.
Es frecuente observarla en prados, roquedos y herbazales.
Localización: Devesa da Rogueira


A pé por Visuña


A parroquia de Visuña é un precioso recuncho no que hai de todo un pouco,
 soutos de castiñeiros que xa non teñen abrigo porque é outono, ríos que asolagan prados, muíños abandonados, rabaños de cabras, vacas, ovellas, peculiares casas construídas a partir da roca na ladeira dunha pequena montaña...... e para facer a apócema perfecta, as súas xentes que establecen conversación contigo nada máis chegar

La parroquia de Visuña es un precioso rincón en el que hay de todo un poco,
bosques de castaños que ya no tienen abrigo porque es otoño, ríos que anegan prados, molinos abandonados, rebaños de cabras, vacas, ovejas, peculiares casas construidas a partir de la roca en la ladera de una pequeña montaña...... y para hacer la pócima perfecta, sus gentes que entablan conversación contigo nada más llegar.

8 dic 2010

Fervenza en fronte Campodola


As abondosas choivas forman sorprendentes fervenzas, 
esta localizábase en fronte ao pregamento de Campodola

Las abundantes lluvias crean llamativas cascadas, esta estaba situada
en frente el plegamiento de Campodola.

7 dic 2010

Outono en Seceda6 dic 2010

Devesa da RogueiraNon fan falta as palabras cando alí te atopas,
máis cando volves falas aos catro ventos da beleza daquel lugar.
Lugar para recordar, para non esquecer.

Sobran las palabras cuando allí te encuentras,
sin embargo cuando regresas divulgas a los cuatro vientos la belleza de aquel lugar.
Lugar para recordar, para no olvidar.

4 dic 2010

Lareira típica do Courel


Na miña primeira viaxe ao Courel tiven a sorte de ver como era unha lareira típica da Serra.
Ademáis da lareira, na sala había unha "Cacheira" un tambor circular con furados, onde se 
asan as castañas e tamén unha "Artesa" na que se gardan produtos a conservar.

En mi primer viaje al Courel  tuve la suerte de ver como era una chimenea típica de la Sierra.
 Además de la chimenea, en la estancia había una "Cacheira" un tambor circular con agujeros, donde se asan las castañas y una "Artesa" en la que se guardan productos a conservar.