1 oct 2012

Deixando a bruma atrásSabemos que o outono é unha estación especial no Courel, 
pero non sempre está no seu punto cando chegamos. 
Horas de camiño dende a casa ata alí, ás 18:30 comenza a escurecer
 e moitas veces atópase un con choiva e con que as cores douradas que
 esperabamos nin sequera asomaron. 
Se te atopas con estes factores non te desanimes, quizais o ano próximo
 sexa máis favorable. 
A aldea do fondo chámase Trabazas.

Sabemos que el otoño es una estación especial en el Caurel,
 pero no siempre está en su punto cuando llegamos.
Horas de camino desde casa hasta allí,
a las 18:30 se baja el telón de luz y
muchas veces se encuentra uno con lluvia y con que
los colores dorados que esperabamos no se han ni siquiera asomado.
Si te encuentras con estos factores no te desanimes, quizás
el año próximo sea más favorable.
La aldea del fondo se llama Trabazas.