30 nov 2011

No val das mouras
Panorámica de Seceda


Forxa en Vilar


Esta era a forxa onde traballaba Xan o ferreiro, pai de Xan de Vilar na foto.

 Esta era la fragua donde trabajaba Juan el herrero, padre de Juan de Vilar en la foto.


Xan moi amablemente amosounos unha enorme cantidade de útiles, ferramentas e
 accesorios feitos polo seu pai xa falecido e por él mesmo.

 Juan amablemente nos mostró una enorme cantidad de útiles, herramientas y
 accesorios hechos por su padre ya fallecido y por él mismo.


Lugar onde se fai o lume pra quentar o ferro antes de darlle forma. 

 Lugar donde se hace el fuego para calentar el hierro
 antes de darle forma.29 nov 2011

Dende o Castro da Torre...... o corazón do CourelO castro da Torre debe o seu nome á súa estrutura semicircular en forma de torre, 
e xunto ao de Vilar destaca entre os máis de quince asentamentos de este
 tipo localizados na serra do Courel. 
Dende este asombroso lugar poden contemplarse unhas preciosas vistas dos arredores. 
Para chegar ata aquí deberase tomar a estrada que vai dende Seoane cara a Folgoso
 tomando o desvío á dereita cara a Seceda.

El castro da Torre debe su nombre a su estructura semicircular en forma de torre, 
y junto al de Vilar destaca entre los más de quince asentamientos de este 
tipo localizados en la sierra de O Courel. 
Desde este asombroso lugar pueden contemplarse unas preciosas vistas de los alrededores. 
Para llegar hasta aquí se deberá tomar la carretera que va 
desde Seoane hacia Folgoso tomando el desvío a la derecha hacia Seceda..27 nov 2011

Campos de cor


Decenas de camiños e carreiros cinguen as ladeiras destes montes,
 percorridos dende a noite dos tempos polas xentes do lugar, arriba e abaixo, abaixo e arriba.

Decenas de caminos y senderos ciñen las laderas de estos montes,
recorridos desde la noche de los tiempos por los lugareños,
   arriba y abajo, abajo y arriba.

17 nov 2011

Unha maña de outono en Parada


Unha mañá de outono en Parada mentres me achegaba á fonte chamou a miña atención o colorido das árbores, detrás delas deixábase ver a casa natal do poeta Uxío Novoneyra.

Una mañana de otoño en Parada mientras me acercaba a la fuente llamó mi atención el colorido de los árboles, detrás de ellos se dejaba ver la casa natal del poeta Uxío Novoneyra.

16 nov 2011

Nun lugar recóndito do " Val das Mouras"


Sopraba o vento de outono nun lugar cheo de misterio... 
a súa cor morada 
destacaba entre a follaxe e os deshidratados musgos... 
trasgos, fadas, pequenas criaturas 
e quizais o Apalpador bailaban ao son dese vento 
nese lugar case máxico.

Soplaba el viento de otoño en un lugar lleno de misterio...
su color morado
destacaba entre la hojarasca y los deshidratados musgos...
 duendes, hadas, pequeñas criaturas
y quizás el Apalpador bailaban al son de ese viento 
 en ese lugar casi mágico.

3 nov 2011

Río Lor ao seu paso por Seoane


Uns kilómetros máis enriba estaba todo cuberto de neve.

Unos kilómetros más arriba estaba todo cubierto de nieve.

1 nov 2011

De regreso a casa


O gando regresa a casa en Vilar.

El ganado regresa a casa en Vilar