30 oct 2015

Os mestres do souto


Son os mestres do souto, vellos e cheos de vida.
Souto de castiñeiros en Ferramulín.

Son los maestros del bosque, viejos y llenos de vida.
Bosque de castaños en Ferramulín

29 oct 2015

Terapia matutina


Sentarme naquel banco ao sol.....respirando o amencer, 
sentindo que os segundos pasan sen importar aquilo que queda por facer. 
Falando con esas agradables xentes que sempre teñen que contar, 
historias de onte, de hoxe, de sempre.

Sentarme en aquel banco al sol.....respirando el amanecer,
sintiendo que los segundos pasan sin importar aquello que queda por hacer.
Hablando con esas agradables gentes que siempre tienen que contar,
historias de ayer, de hoy, de siempre.

16 oct 2015

A flor das merendas


A flor das merendas anúncianos que o outono xa chegou, o seu nome refire
 a que nesta época do ano prescíndese da merenda. 
Localización:Seoane

Merendera montana nos anuncia que el otoño ya llegó, su nombre refiere
a que en esta época del año se prescinde de la merienda.
Localización:Seoane


15 oct 2015

Tenreira galega


Dende a noite dos tempos O Courel dependeu entre outras cousas deste animal para a supervivencia. Chamábaselles por un nome " Marela", Xubenca" "Roxa".... moitas veces dependendo da cor da súa pel chamaríaselles dun modo ou outro. Non só se servían delas para tarefas agrícolas, se non que os seus produtos como leite e derivados foron o sustento de moitos en tempos de gran escaseza. Na actualidade cada día son menos as familias que seguen coa tradición de ter estes animais, unha verdadeira mágoa....

Desde la noche de los tiempos O Courel ha dependido entre otras cosas de este animal para la supervivencia. Se las llamaba por un nombre "Marela", Xubenca" "Roxa".... muchas veces dependiendo del color de su piel se las llamaría de un modo u otro. No solo se servían de ellas para tareas agrícolas, si no que sus productos como leche y derivados han sido el sustento de muchos en tiempos de gran escasez. En la actualidad cada día son menos las familias que siguen con la tradición de tener estos animales, una verdadera lástima....

14 oct 2015

Regato no Val do Lóuzara
13 oct 2015

Castiñeiros en Villasivil


Cheiro a humidade, cor mel e sabor a castañas... 
Sensacións para unha nova estación que nos regala agradables luces, 
e bríndanos momentos especiais.

Olor a humedad, color  miel y sabor a castañas...
Sensaciones para una nueva estación que nos regala agradables luces,
y nos brinda momentos especiales.