29 dic 2011

Mosaico de follas


Sobre as augas ferruginosas da fervenza de Rexiu
 caeron estas follas de carballo....

Sobre las aguas ferruginosas de la cascada de Rexiu
cayeron estas hojas de roble....

20 dic 2011

Xanela ao pé do monte Formigueiros


Fai centos de anos carros de bois baixaban das montañas cargados de mineral de ferro, hoxe esas minas de ferro foron sustituídas polas canteiras de lousa, mentres monstros xigantes comen e comen as ladeiras dos centenarios soutos de castiñeiros. 
Hai moitos anos parece ser que Visuña estivo bastante relacionada coa minería, sendo un dos máis importantes xacementos o do monte Formigueiros.

Hace cientos de años carros de bueyes bajaban de las montañas cargados de mineral de hierro,
hoy esas minas de hierro han sido sustituídas por las canteras de pizarra,
 mientras monstruos gigantes comen y comen las laderas de los centenarios bosques de castaños.
Hace muchos años parece ser que Visuña estuvo bastante relacionada con la minería, 
siendo uno de los más importantes yacimientos el del monte Formigueiros.

19 dic 2011

Rabaño en VisuñaCando imos polas estradas do Courel, ás veces atópase un con rabaños coma este, non está de máis extremar as precaucións de velocidade. Estamos en Visuña preciosa aldea ao pé do monte Formigueiros con casas construídas sobre rochas.

Cuando vamos por las carreteras de O  Courel, 
a veces se topa uno con rebaños como este, no está de más extremar
 las precauciones de velocidad.
Estamos en Visuña preciosa aldea al pie del monte Formigueiros
 con casas construidas sobre rocas.


14 dic 2011

Sobredo con vestido de outono


Vista de Sobredo dende o Castro da Torre
Vista de Sobredo desde el Castro de la Torre

7 dic 2011

Cerdeira no outono

Eiriz, no medio do souto otoñal


5 dic 2011

Ruta dende Froxán a Vilar


Dende Froxán parte unha ruta que nos conduce ata Vilar. Haberá que baixar ata o río Lor, cruzar unha ponte de madeira de recente construción e logo comezar o ascenso polo souto de abetos ata chegar ao Castro de vilar. Dende o inicio da ruta atoparémonos especies como sobreiras, 
madroños, breixos, castiñeiros, abetos, carballos, cerdeiras.....

Desde Froxán parte una ruta que nos conduce hasta Vilar.
 Habrá que bajar hasta el río Lor, cruzar un puente de madera de reciente construcción
y luego comenzar el ascenso por el bosque de abetos hasta llegar al Castro de vilar.
Desde el inicio de la ruta nos encontraremos especies como alcornoques,
madroños, brezos, castaños, abetos, robles, cerezos.....