30 de marzo de 2011

Todo lo que se ve

Ventanuco en el lavadero de Parada

Pozo das mulas

                                                  A contracorriente discurren las aguas
                                                  mientras observan a la dama de larga melena sonreir.
                                                  Toda la vida sonriendo en este tranquilo lugar,
                                                  esperando....

En un día de otoño pasan muchas cosas

Santalla - Noviembre 2007
A mis amig@s Chelo, Bea, Paula y Dani

El plegamiento de Campodola


Un plegamiento geológico es una ondulación de los estratos
 superiores de la corteza terrestre.
En un largo período de años (millones) las fuerzas tectónicas pueden comprimir las capas de mineral como si fuesen materiales blandos adoptando formas como la que se aprecia en la fotografía.


29 de marzo de 2011

El poder de la imaginación

En algún lugar de O Courel

En los prados de esta foto puede apreciarse bien una variedad de cerrumes
 llamados "Sebes", son ramas de  sauce o saúco clavadas en el terreno
 con la finalidad de que siguiesen con vida y generasen nuevas ramas.
Solían ponerse en prados con pendiente para sujetar la tierra. 
Al ser estas de fácil enraizamiento y estar irrigadas continuamente formaban
 pasado el tiempo unos hermosos y estéticos muros vegetales.

El corazón de un pueblo


Fálase polo Caurel un galego que non se pode confundir co galego das comarcas veciñas, por ter moitas verbas e xeitos propios. Por unha parte, é moi enxebre, espallado de lediciosos arcaísmos; por outra, barbarizado de abondo. O acento é nasal e xordo, moi doce e grave.

Os nenos chámanse ninos, os mandiles cinguideiros, unha corda un liame. Outras falas son comús ás linderas comarcas do Incio e de Quiroga... Esfragarse é derrubarse, caírse por un derrubadoiro. Derramar val tanto como apedrar, botar a perder. A cepa ou poda chámase demouca. Escoitade a un petrucio: Por eiquí hai moitas fragas grandismas... O Pepe esfragouse cando estaba demoucando un carballo... Fórono atopar ó fondo do río...

Tamén se emprega coma, e non como. Encol disto diremos que se acha eiquí, coma na terra do Incio e na de Quiroga, unha i en moitas verbas, que non sei se chamarlle eufónica, e que non hai noutras comarcas. 

Dise forcia, aldeia, creio, ondia, partia dos cochos... en canto ós verbos, as primeiras persoas dalgús pretéritos e futuros rematan en in. Asín, fuin, cantein, agardarein; e non fun, cantei, agardarei. E formas chás en vez de esdrúxulas coma fosemos, por fósemos. Tamén se di puña e non poñía. Ouservei que moitos din qui é ou qui era, por non decir que é, que era.

Cáseque sempre óucese decir us, mais non unhos, outro i autro, sexa e seña, cimo e cumial, cantare ou cantar, fitar ou ollar, voltar ou volver, lembrar ou recordar, etc.

Texto extraído del libro A lus do candil de Ánxel Fole

27 de marzo de 2011

Han pasado muchos años

1 de marzo de 2011

Puente sobre el río Louzara

Antaño se construían puentes (pontellas como se las conoce en Caurel)
como este para cruzar los ríos, 
hoy paralelo a este recuerdo han construido uno de hormigón.
Unos años más tarde de hacer esta foto
el puente se derrumbó con lo cual este 
es "un recuerdo" de lo que fue.