22 feb 2011

Pequeno gran mundo


Ao día xa non lle quedaba moito,
pero nuns intres as montañas ilumináronse.

Al día ya no le quedaba mucho,
pero en un instante las montañas se iluminaron.

A historia trazada en pedra


21 feb 2011

Lavadoiro en Parada


Este lavadoiro ao que se acudía para lavar a roupa tempo atrás, é quizais menos visitado nos nosos días. Outrora reunía a todas as mulleres do pobo, e entre auga e xabón o que era un traballo cotián convertíase seguramente nunha cita social. 
Ás portas dun dos soutos máis fermosos do Caurel "Parada"

Este lavadero al que se acudía para hacer la colada tiempo atrás, es quizás menos visitado en nuestros días. Antaño reunía a todas las mujeres del pueblo, y entre agua y jabón lo que era un trabajo cotidiano se convertía seguramente en una cita social.
A las puertas de uno de los sotos más hermosos del Caurel "Parada"

Corredor en Vilamor

 

Moitas son as horas de sol que se puideron gozar neste fermoso corredor de Vilamor. 
Dende él pódese ver poñer o sol, e imaxinar o tren que outrora saía dende Monforte para levar a veciños a lugares como Barcelona ou Madrid en busca de traballo, en busca dun futuro mellor. 
Hoxe veciños regresan das cidades aínda que só sexa en vacacións en busca de tranquilidade e fuxindo da calor do verán. Outros volven para establecerse e inaugurar establecementos dedicados ao turismo rural.

Muchas son las horas de sol que se habrán podido disfrutar en este hermoso corredor de Vilamor. Desde él puede verse poner el sol, e imaginar el tren que antaño salía desde Monforte para llevar a vecinos a lugares como Barcelona o Madrid en busca de trabajo, en busca de un futuro mejor.
Hoy vecinos regresan de las ciudades aunque solo sea en vacaciones en busca de tranquilidad y huyendo del calor del verano. Otros regresan para establecerse e inaugurar establecimientos dedicados al turismo rural.

17 feb 2011

Un lugar con almaSeceda, unha das aldeas mellor conservadas do Courel.

Nevada en Pacios

7 feb 2011

A castaña como elemento vital


A castaña era un dos alimentos principais dos nosos devanceiros. 
Os extensos bosques producían o prezado froito que recollido no outono e tras ser 
preparado servía de alimento ás familias durante todo o ano.

La castaña era uno de los alimentos principales de nuestros ancestros.
Los extensos bosques producían el preciado fruto que recogido en otoño y tras ser
 preparado servía de alimento a las familias durante todo el año.