27 jul 2018

Carduus L., Compositae


Esta variedade de cardo é facilmente visible nas zonas altas da serra, 
aínda que á beira do Lor ao seu paso por Baldomir tamén poden verse. 
As súas flores son moi vistosas pero é complicado achegarse demasiado polas súas espiñas.

 Esta variedad de cardo es fácilmente visible en las zonas altas de la sierra,
aunque a orillas del Lor a su paso por Baldomir también pueden verse.
Sus flores son muy vistosas pero es complicado acercarse demasiado por sus espinas.
24 jul 2018

Verde que te quero verde