29 dic 2021

Retorno ao Castro de Vilar

 


Vilar é unha das aldeas do Courel que máis visito, teño un vínculo
moi especial con ela e as súas xentes, sempre
tiven boa acolliga e nela pasei momentos especiais.
E como non, unha vez de estar alí sempre me achego ata a zona do castro,
 é un paseo curto e fermoso. Subo ata o cumio
e diviso todo meu arredor, dende o Alto do Boi baixando ata o souto de Vilar,
 á igrexa de Vilamor, sen esquecer o meandro
que forma o río Lor arredor do castro e o carreiro da ruta que leva ata Froxán.


Vilar es una de las aldeas del Courel que más visito, tengo un vínculo
 muy especial con ella y sus gentes, siempre he tenido buena acogida y en ella 
he pasado momentos especiales.
Y como no, una vez de estar allí siempre me acerco hasta la zona del castro,
es un paseo corto y hermoso. Subo hasta la cima y diviso todo a mi alrededor,
desde el Alto do Boi bajando hasta el bosque de Vilar, a la iglesia de Vilamor, sin 
olvidar el meandro que forma el río Lor alrededor del castro y el sendero de la ruta
que lleva hasta Froxán.
23 dic 2021

Bo Nadal


 

20 dic 2021

Acueduto Ponte Arco da Veiga

 


O acueduto Ponte Arco da Veiga pertence a Seceda.
Dista 1km de Lousadela e del atopáronse documentos que datan do ano 1669 
   Está formado por dous arcos semicirculares asimétricos e foi construído en pizarra e esquisto. 
A súa lonxitude e de 20 mts, con unha anchura de 1,50 mts e unha altura duns 8 mts. 
Utilizábase para trasvasar auga para regadío duns prados e tamén facilitaba o paso ás persoas e o gando.
O seu estado de conservación é moi bo.
 Ten acceso por un carreiro sinalizado á beira da carretera que vai de Lousadela dirección Eiriz, ou ben collendo o carreiro que parte da ferreiría de Lousadela dirección Folgoso, todo pola beira do río.

El acueducto Puente arco da Veiga pertenece a Seceda.
Dista 1km de Lousadela y de él se encontraron documentos que datan del año 1669
Está formado por dos arcos semicirculares asimétricos y fue construído en pizarra y esquisto.
Su longitud es de 20 mts, con una anchura de 1,50mts y una altura de unos 8 mts.
Se utilizaba para trasvasar agua para e regadío de unos prados y también facilitaba el paso a las personas y el ganado. Su estado de conservación es muy bueno.
Tiene acceso por un sendero señalizado al lado de la carretera que va de Lousadela dirección Eiriz, o
bien tomando el sendero que parte de la ferrrería de Lousadela dirección Folgoso, todo por la orilla del río.


Parte superior do acueduto.
Parte superior del acueducto.