6 feb 2010

A Serra do Courel


A Serra do Courel, é unha cordilleira montañosa localizada no sudeste da provincia de Lugo na Comunidade autónoma de Galicia-España.
Limítrofe coas provincias de León e Ourense é a maior reserva natural de Galicia incluída na Rede Natura 2000 e declarada no mes de abril do ano 2019 Xeoparque Mundial da UNESCO "Montañas do Courel". Ten unha extensión de 21.020 hectáreas con variacións de altitude que van desde os 400 mts aos 1.643 mts do pico Formigueiros.


Unha das paraxes máis emblemáticas da Serra do Courel é a Lagoa glaciar da Lucenza situada a 1440 mts de altitude e cunha idade de 17.390 anos segundo o método do carbono 14


A principal arteria fluvial da Serra do Courel é o Lor que xunto a varios afluentes forman profundos vales con diferentes ecosistemas creando así a reserva botánica máis importante de Galicia.
Destacables son as devesas, bosques de tipo atlántico orientadas ao norte, no Courel quedan poucas e están en ladeiras moi empinadas e húmidas.
Cabe mencionar a Devesa de Romeor, a de Paderne e a máis coñecida a Devesa da Rogueira cunha extensión de 3kms cadrados, sendo esta a xoia ecolóxica da serra.
O centro da Devesa da Rogueira é un bosque pechado e sombrío de gran valor onde poden verse faias, teixos, serbales, bidueiros, carballos, acivros...ademais de dar acubillo a corzos, gatos monteses, martas etc pero O Courel posúe ademais unha variada fauna con máis de 170 especies de vertebrados como raposos, lobos, xabaríns, teixugos, osos etc
Predominan tamén na serra abundantes bosques de castiñeiros ao redor das aldeas así como monte baixo, brezales, piornales e en altitudes medias carballos, bidueiros e algunhas faias.


En patrimonio cultural hai testemuños prehistóricos como os Castros da Torre, de Vilar, de Brío, de Miraz, de Cido, de Megoxe, de Vilamor entre os máis destacados.
Da época romana cabe destacar os asentamentos relacionados coa extracción aurífera como a mina da Toca en Seoane e a de Torubio Oeste en Esperante, os achados atopados no Monte Cido e citar tamén o túnel acueduto de 50 mts de lonxitude en Romeor para abastecer de auga as explotacións auríferas de Millares e Torubio Oeste.
Da época medieval aínda subsisten ruínas de fortalezas como o castelo de Carbedo en Esperante.
Como patrimonio etnográfico destacar albarizas, construcións ao descuberto de forma oval e altos muros coa finalidade de protexer as colmeas dos animais. Estas maiormente localízanse nas ladeiras das montañas onde inciden os raios de sol.
Son tamén de gran importancia as fontes e lavadoiros en todas as aldeas da serra.
As ferrerías máis destacables a Ferrería Locay en Seoane en perfecto estado e lembrar a de Lousadela aínda que desta só queda o recordo.


Sendo Folgoso do Courel o seu concello este o forman nove parroquias cun censo duns 1.100 veciños repartidos entre as seguintes aldeas:


Parroquia de Vilamor (San Vicente) fórmana as aldeas do Carballal, Mazo Santigoso, Castro Portela, Froxán, Vilar, Vilamor, Vidallón e A Campa


Parroquia de Folgoso (Sta Mariña) fórmana as aldeas de Ferreirós de Abaixo, Ferreirós de Arriba, Sobredo, Eiriz, Sta Eufemia, A Pendella, Valdomir, Folgoso e O Touzón


Parroquia de Seceda (San Silvestre) fórmana as aldeas de Lousadela, Cortes e Seceda


Parroquia de Seoane (San Juan) fórmana as aldeas de Ferrería Vella, Ferrería de Seoane, Mercurín, Seoane, Parada, Moreda e Piñeira


Parroquia de Esperante ( San Pedro) fórmana as aldeas Romeor, Mostad, Campelo, Castro de Romeor, Millares, O Carbedo e Esperante


Parroquia de Noceda ( San Pedro) fórmana Teixeira, Vilela e Noceda


Parroquia de Visuña ( Sta Eufemia) fórmana Céramo e Visuña


Parroquia de Meiraos (Sta María) fórmana Paderne, Meiraos, O Mazo, Miraz, Pedrafita e Villasibil


Parroquia de Hórreos (San Pedro) fórmana Ferramulín e HórreosSIERRA DEL COUREL


La Sierra del Courel, es una cordillera montañosa localizada en el sureste de la provincia de Lugo en la Comunidad autónoma de Galicia-España. Limítrofe con las provincias de León y Ourense es la mayor reserva natural de Galicia incluida en la Red Natura 2000 y declarada en el mes de abril del año 2019 Geoparque Mundial de la UNESCO "Montañas do Courel". Tiene una extensión de 21.020 hectáreas con variaciones de altitud que van desde los 400 mts a los 1.643mts del pico Formigueiros.

Uno de los parajes más emblemáticos de la Sierra de O Courel es la Laguna glaciar de la Lucenza situada a 1440 mts de altitud y con una edad de 17.390 años según el método del carbono 14

La principal arteria fluvial de la Sierra del Courel es el Lor que junto a varios afluentes forman profundos valles con diferentes ecosistemas creando así la reserva botánica más importante de Galicia. Destacables son las devesas, bosques de tipo atlántico orientadas al norte, en O Courel quedan pocas y están en laderas muy empinadas y húmedas. Cabe mencionar la Devesa de Romeor, la de Paderne y la más conocida la Devesa da Rogueira con una extensión de 3kms cuadrados, siendo esta la joya ecológica de la sierra. El centro de la Devesa da Rogueira es un bosque cerrado y sombrío de gran valor donde pueden verse hayas, tejos, serbales, abedules, robles, acebos...además de dar cobijo a corzos, gatos monteses, martas etc pero O Courel posee además una variada fauna con más de 170 especies de vertebrados como zorros, lobos, jabalíes, tejones, osos etc

Predominan también en la sierra abundantes bosques de castaños alrededor de las aldeas así como monte bajo, brezales, piornales y en altitudes medias robles, abedules y algunas hayas.

En patrimonio cultural hay testimonios prehistóricos como los Castros de A Torre, de Vilar, de Brío, de Miraz, de Cido, de Megoxe, de Vilamor entre los más destacados. De la época romana cabe destacar los asentamientos relacionados con la extracción aurífera como la mina de A Toca en Seoane y la de Torubio Oeste en Esperante, los hallazgos encontrados en el Monte Cido y citar también el túnel acueducto de 50 mts de longitud en Romeor para abastecer de agua las explotaciones auríferas de Millares y Torubio Oeste. De la época medieval todavía subsisten ruinas de fortalezas como el castillo de Carbedo en Esperante.

Como patrimonio etnográfico destacar albarizas, construcciones a cielo abierto de forma oval y altos muros con la finalidad de proteger las colmenas de los animales. Estas mayormente se localizan en las laderas de las montañas donde inciden los rayos de sol. Son también de gran importancia las fuentes y lavaderos en todas las aldeas de la sierra. Las herrerías más destacables la Herrería Locay en Seoane en perfecto estado y recordar la de Lousadela aunque de esta solo queda el recuerdo.

Siendo Folgoso do Courel su ayuntamiento este lo forman nueve parroquias con un censo de unos 1.100 vecinos repartidos entre las siguientes aldeas:

Parroquia de Vilamor (San Vicente) la forman las aldeas de O Carballal, Mazo Santigoso, Castro Portela, Froxán, Vilar, Vilamor, Vidallón y A Campa

Parroquia de Folgoso (Sta Marina) la forman las aldeas de Ferreirós de Abaixo, Ferreirós de Arriba, Sobredo, Eiriz, Sta Eufemia, A Pendella, Valdomir, Folgoso y O Touzón

Parroquia de Seceda (San Silvestre) la forman las aldeas de Lousadela, Cortes y Seceda

Parroquia de Seoane (San Juan) la forman las aldeas de Ferrería Vella, Ferrería de Seoane, Mercurín, Seoane, Parada, Moreda y Piñeira

Parroquia de Esperante ( San Pedro) la forman las aldeas Romeor, Mostad, Campelo, Castro de Romeor, Millares, O Carbedo y Esperante

Parroquia de Noceda ( San Pedro) la forman Teixeira, Vilela y Noceda

Parroquia de Visuña ( Sta Eufemia) la forman Céramo y Visuña

Parroquia de Meiraos (Sta María) la forman Paderne, Meiraos, O Mazo, Miraz, Pedrafita y Villasibil

Parroquia de Hórreos (San Pedro) la forman Ferramulín y Hórreos
0 comentarios:

Publicar un comentario