3 nov 2019

Val da Hermida


2 nov 2019

Os cambios de estación


Xa está aquí...xa chegou... un ano máis o outono avísanos que se está preparando para o gran cambio. Percorrer os antigos camiños reais que nos levan dunha aldea a outra atravesando preciosos bosques de castiñeiros, carballos etc... é unha experiencia marabillosa que nos permite gozar da natureza en estado puro. Non é difícil deixarse levar polas emocións, a cada paso algo nos sorprenderá gratamente. 

*camiños reais chamábaselles así ás antigas estradas que comunicaban aldeas entre si. Transitados noutra época por carros de vacas e persoas a pé, foron substituídos polas modernas estradas asfaltadas, quedando estes camiños en desuso, non obstante senderistas e mesmo veciños seguen facendo uso deles.

Ya está aquí...ya llegó... un año más el otoño nos avisa que se está preparando para el gran cambio.
Recorrer los antiguos *caminos reales que nos llevan de una aldea a otra atravesando preciosos bosques de castaños, robles etc...es una experiencia maravillosa que nos permite disfrutar de la naturaleza en estado puro.No es difícil dejarse llevar por las emociones, a cada paso algo nos sorprenderá gratamente.

*caminos reales se les llamaba así a las antiguas carreteras que comunicaban aldeas entre si. Transitados en otra época por carros de vacas y personas a pie, fueron sustituidos por las modernas carreteras asfaltadas, quedando estes caminos en desuso, no obstante senderistas e incluso vecinos siguen haciendo uso de ellos.

1 nov 2019

No día dos defuntos


No día dos defuntos, un recordo para os seres queridos que xa non están connosco, pero si nos nosos recordos e no noso corazón.

En el día de los difuntos, un recuerdo para aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, pero si en nuestros recuerdos y nuestro corazón.