16 jun 2015

Cordiais habitantes


A xente é sofrida, traballadora e seria. 
Son agarimosos co forasteiro, aínda que de poucas falas.
Eiquí vin tipos dunha gran forcia e moitos vellos que cáseque chegaban ó século.
Texto extraído del libro A lus do candil de Ánxel Fole año 1953Pasaron 64 anos dende a publicación deste libro e
 aínda que algunhas cousas cambiaron outras seguen sendo igual no Courel. 
As súas xentes seguen traballando de sol a sol, son lonxevos, amables e detéñense a conversar ...

Han pasado 64 años desde la publicación de este libro y
aunque algunas cosas han cambiado otras siguen siendo igual en O Courel.
Sus gentes siguen trabajando de sol a sol, son longevos, amables y
se detienen a conversar ...