20 may 2018

Aquilegia vulgarisA aquilegia vulgaris é coñecida tamén como aguileña. 
É unha planta que medra nos claros de soutos caducifolios, podendo
 alcanzar 1metro de altura, as súas flores son azuis ou violeta. 
Localizada nas ribeiras do río Lor, Seceda, Baldomir.

La aquilegia vulgaris es conocida también como aguileña.
Es una planta que crece en claros de bosques caducifolios, pudiendo
 alcanzar 1metro de altura, sus flores son azules o violeta.
Localizada en  las riberas del río Lor, Seceda, Baldomir.


18 may 2018

A que se aveciña


Na área recreativa de Traspando son as 14:30 horas, de non ser 
consciente da hora que era tería pensado que a noite estaba ao caer. 
Mentres as nubes abriron oco a un claro de luz, a que se aveciñaba era unha 
desas tormentas de choiva e vento que non deixan a un indiferente. 
Pouco máis tarde os flocos de neve facían acto de presenza nun día de primavera.

En el área recreativa de Traspando son las 14:30 horas, de no ser 
 consciente de la hora que era hubiese pensado que la noche estaba al caer.
Mientras las nubes abrieron hueco a un claro de luz, la que se avecinaba era una
 de esas tormentas de lluvia y viento que no dejan a uno indiferente. 
Poco más tarde los copos de nieve hacían acto de presencia en un día de primavera.

16 may 2018

Cerdeiras silvestres en flor
15 may 2018

Erysimum linifolium


Erysimum linifolium, gusta de habitar en terreos calizos e pedregosos. 
É unha planta perenne que pode medrar ata os 40 cms de altura. 
Facilmente visible na zona de Carbedo, Alto do Couto.

Erysimum linifolium, gusta de habitar en terrenos calizos y pedregosos.
Es una planta perenne que puede crecer hasta los 40cms de altura.
Facilmente visible en la zona de Carbedo, Alto del Couto.
14 may 2018

Dente de can


Erythronium dens- canis ou dente de can, é unha planta 
da familia das liliáceas. Florece a comezos da primavera. 
Localización nas inmediacións da lagoa da Lucenza.

Erythronium dens-canis o diente de perro, es una planta
 de la familia de las liliáceas. Florece a comienzos de la primavera.
Localización en las inmediaciones de la laguna de la Lucenza.13 may 2018

Allo de oso


Allium ursinum ou allo de oso, pode medrar ata 50 cms de altura. 
Reprodúcese a través dos seus bulbos/sementes e florece na primavera. 
O seu habitat bosques de ribeira sombríos e húmidos. 
Atribúenselle propiedades medicinais. 
Localización Vieiros.

 Allium ursinum o ajo de oso, puede crecer hasta 50 cms de altura.
Se reproduce a través de sus bulbos/semillas y florece en primavera.
Su habitat bosques de ribera sombríos y húmedos.
Se le atribuyen propiedades medicinales.
Localización Vieiros.

12 may 2018

Despertan as orquídeasChegado o mes de maio as orquídeas da serra do Courel comezan a asomarse, sendo xuño o mes ata o que poderemos gozar da súa admirable beleza. Para que cada ano poidamos seguir contemplando estas marabillas debemos protexelas, só miralas e fotografalas deberá ser a nosa labor, o seu habitat é a Serra do Courel. Localizadas na contorna do Alto do Couto.

Llegado el mes de mayo las orquídeas de la sierra de O Courel comienzan a asomarse,
 siendo junio el mes hasta el que podremos disfrutar de su admirable belleza.
Para que cada año podamos seguir contemplando estas maravillas debemos protegerlas,
solo mirarlas y fotografiarlas deberá ser nuestro cometido, su habitat es la Sierra de O Courel.
Localizadas en el entorno del Alto del Couto.


10 may 2018

Lagoa glaciar da Lucenza


A lagoa glaciar da Lucenza de máis de 16.000 anos de antigüidade, 
atópase nunha das paraxes máis belas da Serra do Courel.

La laguna glaciar de la Lucenza de más de 16.000 años de antigüedad,
 se encuentra en uno de los parajes más bellos de la Sierra de O Courel. 

Para chegar ata ela, unha das rutas con máis encanto é a que se inicia 
na aldea da Seara. A aldea e a lagoa distan uns 2.800 mts, 
situándose esta última a uns 1.400 mts de altitude. A ruta salva unha forte
 pendente que compre mencionar aínda que os últimos 200 mts camíñase sobre chairo.

Para llegar hasta ella, una de las rutas con más encanto es la que se inicia
 en la aldea de A Seara. La aldea y la laguna distan unos 2.800 mts,
 situándose esta última a unos 1.400 mts de altitud. La ruta salva una fuerte pendiente
 que compre mencionar aunque los últimos 200 mts se camina sobre llano.


Ao paso disfrútase de fermosos prados, a fervenza do Fócaro, 
o arroio de Porto Mourelos atravesado por unha ponte de madeira, 
sen esquecer ás nosas costas unha das fervenzas con máis altura da serra, 
a fervenza de Navaregas.

Al paso se disfruta de hermosos prados, la cascada de O Fócaro,
 o el arroyo de Porto Mourelos atravesado por un puente de madera,
 sin olvidar a nuestras espaldas una de las cascadas con más altura de la sierra,
 la cascada de Navaregas.


O diámetro da Lucenza é duns 70 mts e non sempre se 
atopa co mesmo aspecto, mentres que nos meses máis 
calorosos do ano pode chegar a secarse, a época de choivas aumenta 
o volume de auga considerablemente, chegando a conxelarse en tempo de nevadas.

El  diámetro de la Lucenza es de unos 70 mts y no siempre se
 encuentra con el mismo aspecto, mientras que en los meses más
 calurosos del año puede llegar a secarse, la época de lluvias aumenta
 el volumen de agua considerablemente, llegando a congelarse
 en tiempo de nevadas.


A inicios da primavera, a vexetación da súa contorna é cor verde 
pasando ao rosado conforme avanzan os meses, no outono abundan os ocres.

A inicios de la primavera, la vegetación de su entorno es color verde
 pasando al rosado conforme avanzan los meses, en otoño abundan los ocres.


Recomendable a visita en calquera estación

 Recomendable visita en cualquier estación.


5 may 2018

Agulla pyramidalis L., Labiatae


A agulla pyramidalis L., Labiatae, é unha planta que pode chegar 
a medrar 30 cms de altura. As súas follas van desde unha cor azulada ao violeta. 
Localizable en pasteiros de montaña.

La aguja pyramidalis L., Labiatae, es una planta que puede llegar
a crecer 30 cms de altura. Sus hojas van desde un color azulado al violeta.
Localizable en pastizales de montaña.