20 jul 2014

Baixo o corredor


Baixo este peculiar corredor de rechamantes alicerces en Ferramulín descansa este carro.
 Relegado ao esquecemento hoxe e tan útil noutros tempos era obrigado
 pagar un imposto pola licenza de circulación.

Bajo este peculiar corredor de llamativos pilares en Ferramulín descansa este carro.
Relegado al olvido hoy y tan útil en otros tiempos era obligado
 pagar un impuesto por la licencia de circulación.

16 jul 2014

A casa dos Campo


Moitas das casas que vemos no Courel teñen o nome da familia
 que vive nelas gravado nunha peza de madeira e colocado ben visible
 como a que pode verse. A obra é de Francisco de Paula López
 coñecido por todos os veciños como Paco o forestal.

Muchas de las casas que vemos en O Courel tienen el nombre de la familia
 que vive en ellas grabado en una pieza de madera bien visible
 como la que puede verse. La obra es de Francisco de Paula López
 conocido por todos los vecinos como Paco o forestal.


5 jul 2014

Un lugar chamado tranquilidade


Así é Visuña, un recuncho tranquilo rodeado de montañas co seu souto de castiñeiros,
 o seu río, os seus terreos de labradío e os seus cordiais habitantes.

Así es Visuña, un rincón tranquilo rodeado de montañas con su soto de castaños,
 su río, sus terrenos de labradío y sus cordiales habitantes.

1 jul 2014

Abrigo verde


As estacións transforman as paisaxes ante os nosos ollos e nada do que vexamos agora será igual pasados meses, mesmo semanas. A segunda pista que corta a montaña de arriba cara abaixo na foto condúcenos a Seceda, unhas cantas curvas máis e chegariamos.

Las estaciones transforman los paisajes ante nuestros ojos y nada de lo que veamos ahora será igual pasados meses, incluso semanas. La segunda pista que corta la montaña de arriba hacia abajo en la foto nos conduce a Seceda, unas cuantas curvas más y habremos llegado.

Rosa nos cumes


No máis alto e chegada a primavera xorden manchas de cor para deleitar nosa vista.
 Este tapiz rosa cubría a Devesa do Faro.

En lo más alto y llegada la primavera surgen manchas de color para deleitar nuestra vista.
Este tapiz rosa cubría la Devesa do Faro.