30 may. 2019

Que verde era o meu val


 Os concellos de Folgoso do Courel e Samos comparten o Val do río Lóuzara polo
 que pasan numerosas rutas de sendeirismo. Son moitos e moi fermosos os lugares onde deterse para desfrutar da singular beleza deste lugar. 
Á esquerda a Serra da Escrita, á dereita Parada de Lóuzara, (unha aldea onde a día de hoxe soamente viven dúas persoas), no profundo do val...o río Lóuzara.
 "Que verde era o meu val" é o título dun libro que amosa o retrato dun mundo desaparecido,
dunha vida sinxela, coas súas regras, xustizas e equilibrios, moi parecido a moitas aldeas do Courel. 

Los ayuntamientos de Folgoso do Courel y Samos comparten el valle del río Lóuzara
por el que pasan numerosas rutas de senderismo. Son muchos y muy hermosos los lugares
donde detenerse para disfrutar de la singular belleza de este lugar. 
A la izquierda Serra da Escrita, a la derecha Parada de Lóuzara, (una aldea donde a día de  hoy solamente viven dos personas), en lo profundo del valle....el río Lóuzara.
 "Que verde era mi valle" es el retrato de un mundo desaparecido, de una vida natural 
y sencilla, con sus reglas, justicia y equilibrio, muy parecido a muchas aldeas de O Courel.


0 comentarios:

Publicar un comentario