29 oct 2020

Hoxe é un día moi especial para Urbano Arza Sánchez


29 de outubro de 2020 é unha data moi especial, o noso estimado Urbano cumpre 90 anos. Hoxe deberíase estar a celebrar unha festa na súa honra coa súa familia, veciños, amigos e achegados pero as circunstancias nas que nos atopamos non permiten as reunións así que cada un de nós deberá imaxinarse esta inauguración /celebración na súa memoria. 

A súa ilusión era ver rematada a súa obra, a súa casa museo "A maderoteca máxica e poética" e "O parque da cultura" . Urbano Arza  Sánchez artesán da madeira traballou incansablemente para ofrecernos os seus tesouros, esperamos que hoxe culminase o seu desexo e que pronto podamos gozar de novo da casa museo así como da parte baixa da mesma, pois nela ademais de albergar unha peza fundamental, o seu primeiro banco de traballo està tamén o seu traballo máis recente e do que sente moi orgulloso, é o excelente traballo do teito en madeira de nogueira o cal esconde unha bóveda celeste. 

Todo o conxunto é unha obra de arte digna de visitar, espero volver moitas veces Urbano e que cada vez me sorprendas con algo novo como é habitual. 

Moitísimas felicidades neste día!


29 de octubre de 2020 es una fecha muy especial, nuestro estimado Urbano cumple 90 años.


Hoy se debería estar celebrando una fiesta en su honor con su familia, vecinos, amigos y allegados pero las circunstancias en las que nos encontramos no permiten las reuniones así que cada uno de nosotros deberá imaginarse esta inauguración /celebración en su memoria.

Su ilusión era ver terminada su obra, su casa museo "La maderoteca mágica y poética" y "El parque de la cultura" .

Urbano Arza artesano de la madera ha trabajado incansablemente para ofrecernos sus tesoros, esperamos que hoy haya culminado su deseo y que pronto podamos disfrutar de nuevo de la casa museo así como de la parte baja de la misma, pues en ella además de albergar una pieza fundamental, su primer banco de trabajo está también su trabajo más reciente y del que se siente muy orgulloso, es el excelente trabajo del techo en madera de nogal el cual esconde una bóveda celeste.

Todo el conjunto es una obra de arte digna de visitar, espero volver muchas veces Urbano y que cada vez me sorprendas con algo nuevo como es habitual.

Muchísimas felicidades en este día!
                                                                 
                                                               Urbano xunto a fiestra das lunas
                                                        Urbano junto a la ventana de las lunas 

0 comentarios:

Publicar un comentario