7 oct 2022

Saíndo a flote


Todavía sobreviven nos meus soños fermosas estampas do Courel, na miña memoria quedan marabillosos recordos do que unha vez foi e xa non é.

As cinzas deixarán lugar a novas vidas, vidas verdes que cubrirán en parte a desgraza pero non a nosa tristura.

Despois de dous meses saquei forzas para achegarme, o meu corazón encolleuse, e as bágoas resbalaron polas miñas meixelas da rabia que sentín unha vez máis.

Fun, observei, e fotografei un pouco a catástrofe, pero de momento non creo que sexa capaz de amosar tanta desolación, e despois non o sei, así que vai ser mellor tirar de arquivo e desfrutar do que todos recordamos.

Que nunca máis volva suceder.


Todavía sobreviven en mis sueños hermosas estampas del Courel, en mi memoria quedan maravillosos recuerdos de lo que una vez fue y ya no es.

Las cenizas dejarán paso a nuevas vidas, vidas verdes que cubrirán en parte la desgracia pero no nuestra tristeza.

Despues de dos meses saqué fuerzas para acercarme, mi corazón se encogió, y mis lágrimas resbalaron por mis mejillas de la rabia que sentí una vez más.

Fui, observé y fotografié la catástrofe, pero de momento no creo que sea capaz de mostrar tanta desolación, y después no lo sé, así que va a ser mejor tirar de archivo y disfrutar de lo que todos recordamos.

Que nunca más vuelva a suceder.

0 comentarios:

Publicar un comentario