12 may. 2018

Despertan as orquídeasChegado o mes de maio as orquídeas da serra do Courel comezan a asomarse, sendo xuño o mes ata o que poderemos gozar da súa admirable beleza. Para que cada ano poidamos seguir contemplando estas marabillas debemos protexelas, só miralas e fotografalas deberá ser a nosa labor, o seu habitat é a Serra do Courel. Localizadas na contorna do Alto do Couto.

Llegado el mes de mayo las orquídeas de la sierra de O Courel comienzan a asomarse,
 siendo junio el mes hasta el que podremos disfrutar de su admirable belleza.
Para que cada año podamos seguir contemplando estas maravillas debemos protegerlas,
solo mirarlas y fotografiarlas deberá ser nuestro cometido, su habitat es la Sierra de O Courel.
Localizadas en el entorno del Alto del Couto.


0 comentarios:

Publicar un comentario