1 nov 2020

A vida da paso á morte


Neste 1 de novembro día tan sinalado para a maioría dos mortais, son moitos os que queren estar ao lado
 dos seus seres queridos xa falecidos, pero por mor da pandemia que nos tocou vivir outros moitos 
por cuestións de seguridade non irán ao cemiterio.
Esta sepultura está na aldea de Hórreos preto da igrexa, no momento de facer a foto
 o seu entorno atopábase nun estado de total abandono igual que o resto da aldea.

En este 1 de noviembre día tan señalado para la mayoría de los mortales, son muchos los que 
quieren estar al lado de sus seres queridos ya fallecidos, pero por culpa de la pandemia que nos
ha tocado vivir otros muchos por cuestiones de seguridad no irán al cementerio.
Esta sepultura está en la aldea de Hórreos al lado de la iglesia, en el momento de hacer la foto
su entorno se encontraba en un estado de total abandono igual que el resto de la aldea.
 

 

0 comentarios:

Publicar un comentario