8 nov 2020

Sorbus aucuparia L


Coñecémolo por serbal dos cazadores, é especialmente atractivo no outono cando 
os seus froitos resaltan no medio das follas as que ás veces e dependendo de cando as vexamos as atopamos verdes, outras amarelas, cando mais feas están e cando xa están pasadas que tornan a marrón, e xa por último quedan os froitos nas polas sen follas.

Lo conocemos por serbal de los cazadores, es especialmente atractivo en otoño cuando
sus frutos resaltan en medio de las hojas las que a veces y dependiendo de cuando las veamos
las encontramos verdes, otras amarillas, y cuando más feas están es cuando ya están 
pasadas que cambian a marrón, y por último quedan los frutos en las ramas sin hojas. 

0 comentarios:

Publicar un comentario