1 oct 2017

A cova da moura


É o mesmo lugar con seis anos de diferenza, concretamente 
o 8 de outubro do 2010 e o 1 de novembro de 2016

 Es el mismo lugar con seis años de diferencia, concretamente
 el 8 de octubre del 2010 y el 1 de noviembre de 2016


Antes era unha casa velliña, hoxe está rehabilitada conservando a mesma estrutura para que o seu encanto perdure. Na planta baixa onde anos atrás posiblemente estaban as cortes hoxe hai unha cantina, chámana "A cova dá moura"

Antes era una casa viejiña, hoy está rehabilitada conservando la misma estructura para que su
 encanto perdure. En la planta baja donde años atrás posiblemente estaban las cuadras hoy hay
 una cantina, la llaman "A cova da moura"


O seu interior non é moi grande pero ten un encanto especial. Veu moi ben a súa apertura, pois salvo o restaurante "Casa comerciante" que abre para dar comidas, ceas e almorzos, en Vilamor non hai outro lugar onde tomar un refresco.

Su interior no es muy grande pero tiene un encanto especial.Ha venido muy bien su apertura, pues salvo el restaurante"Casa comerciante" que abre para dar comidas, cenas y desayunos, en Vilamor no hay otro lugar donde tomar un refresco.


Está situado á beira da praza da aldea, lugar de reunión para os veciños, quen se aloxa nas casas de turismo rural, sendeiristas e para quen pasa por alí en xeral pois a compañía convida sempre a quedar e charlar un intre.

Está situado al lado de la plaza de la aldea, lugar de reunión para los vecinos, quienes se alojan en las casas de turismo rural, senderistas y para quienes pasan por allí en general pues la compañía invita siempre a quedarse y charlar un rato.

                               

0 comentarios:

Publicar un comentario