16 may. 2020

Erynus alpinus


É común observala onde hai rochas e paredóns calizos.
Localizada nas inmediacións de Carbedo

Es común observarla donde hay rocas y paredones calizos.
Localizada en las inmediaciones de Carbedo

0 comentarios:

Publicar un comentario