18 may. 2020

Recollendo polen


Estamos en plena primavera, as flores amosan as súas mellores cores e cheiros e as abellas atraídas por eles comezan o seu traballo de recollida, un traballo que durará todo o verán.
A recompensa chega despois co preciado mel e os seus derivados.

Estamos en plena primavera, las flores muestran sus mejores colores y olores, y las abejas atraídas por ellos comienzan su labor recolectiva, una labor que durará todo el verano.
La recompensa viene después con la preciada miel y sus derivados.

0 comentarios:

Publicar un comentario