17 may. 2020

Ranunculus acris


Ranunculus acris ou tamén chamada botón de ouro, é común observala
 nos prados da serra así como tamén preto dos regatos e ríos.

Ranunculus o también llamada botón de oro, es común observarla
 en los prados de la sierra así como también cerca de los riachuelos y ríos.

0 comentarios:

Publicar un comentario