13 nov 2017

Castro da Torre ...un lugar desde onde se pode escoitar o silencio


O Castro da Torre é un dos xacementos arqueolóxicos máis importantes da serra do Courel.
Está construído sobre unha base de lousa nun promontorio desde o que poden disfrutarse unhas excelentes vistas da serra, xusto no corazón do Courel.

El Castro da Torre es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la sierra de O Courel. Está construido sobre una base de pizarra en un promontorio desde el que pueden disfrutarse unas excelentes vistas de la sierra, justo en el corazón del Courel.


Segundo estudos sitúano entre os séculos I e IV a. c

Según estudios lo sitúan entre los siglos I y IV a.c


Conta con muros defensivos e fosos, destacando as formas ovaladas, 
cadradas e rectangulares das súas construcións.

Cuenta con muros defensivos y fosos, destacando las formas ovaladas,
cuadradas y rectangulares de sus construcciones.


Tamén conta cun alxibe escavado na rocha á entrada do poboado.

También cuenta con un aljibe excavado en la roca a la entrada del poblado.


A visita é moi recomendable, sobretodo no outono para ver as masas 
boscosas de cor ocre que hai arredor, aínda que non todos os anos coincide igual
 iso depende da climatoloxía.

La visita es muy recomendable, sobretodo en otoño para ver las masas
boscosas de color ocre que hay alrrededor. aunque no todos los años coincide igual
 ello depende de la climatología.


Na primavera os montes vólvense de cor rosada sendo un espectáculo.

En primavera los montes se tornan color rosado siendo un espectáculo.Un lugar para deter o tempo...
un lugar desde onde se pode escoitar o silencio.

Un lugar para detener el tiempo....
un lugar desde donde puede escucharse el silencio.

0 comentarios:

Publicar un comentario